Zašto studirati na diplomskom studiju strojarstva na Sveučilištu Sjever?

Posljednjih godina sve je veća potražnja za kompetentnim stručnjacima iz područja strojarstva, kako u Hrvatskoj tako i u zemljama u okruženju. Prepoznavši zahtjeve tržišta, a posebno izrazit deficit strojarskog kadra i u Varaždinskoj, Međimurskoj te susjednim županijama s jakom metaloprerađivačkom industrijom, Sveučilište Sjever 2018. godine pokrenulo je sveučilišni diplomski studija strojarstva koji se izvodi u Sveučilišnom centru Varaždin, a za koji su kvote bile popunjene već na prvom upisnom roku. Diplomski sveučilišni studij strojarstva dvogodišnji je studij nakon kojeg se stječe akademski naziv mag. ing. mech. tj. magistra/e inženjera/ke strojarstva.

Na diplomskoj razini studija strojarstva studenti Sveučilišta Sjever stječu specijalizirana znanja i vještine iz područja strojarstva, usvajanjem znanja o novim materijalima i tehnologijama, modeliranju i simulacijama, konstruiranju i optimiranju proizvoda, proizvodnih procesa i postupaka rješavanjem problema iz prakse uz korištenje suvremenih inženjerskih alata. „Studij se izvodi kao optimalna kombinacija teorijskih znanja i principa, te znanstveno utemeljenih praktičnih i tehnoloških iskustava i postupaka. Na studiju se također uz korištenje suvremenih inženjerskih alata potiče i razvoj timskog rada, učinkovite inženjerske komunikacije i vještina iz područja industrijskog menadžmenta, uz razumijevanje inženjerske i znanstvene etike te utjecaja inženjerskih rješenja na okoliš i društvo.“, istaknula je pročelnica Odjela za strojarstvo, doc.dr.sc. Sanja Šolić.  Da se na studiju stječu vrijedna znanja, kako iz prakse tako i iz teorije dokazuje se sudjelovanjem studenata na brojnim konferencijama i stručnim skupovima. Primjera radi, nedavno je student 1. godine diplomskog studija strojarstva, Juraj Godinić održao predavanje u studentskoj sekciji 18. Međunarodnog savjetovanja ljevača - Suživot znanosti o materijalima i održive tehnologije u ekonomskom rastu gdje je primio čestitke od brojnih sudionika koji su prepoznali kvalitetu i vrijednost rada ovog studenta diplomskog studija strojarstva.

Na Sveučilištu Sjever u tijeku je provedba projekta Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva

Sveučilište Sjever aktivno je na području raznih projekata, a posebno se ovom dijelu ističe i Odjel za strojarstvo koji je nositelj projekta „Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva“. Projekt je usmjeren na povećanje mobilnosti studenata i nastavnika kroz pripremu dvadeset kolegija diplomskog sveučilišnog studija strojarstva na stranom jeziku, uređenje infrastrukture za mobilnost, poticanje odlazne mobilnosti studenata i nastavnika te promociju novo razvijenog programa na specijaliziranim sajmovima visokog školstva. Ovaj projekt u vrijednosti preko 1 milijun kuna traje sve do sredine 2020. godine, a izvodi se u partnerstvu sa Strojarskim fakultetom Slavonski Brod (SFSB) i Hrvatskim društvom za materijale i tribologiju (HDMT). Realizacijom projekta povećat će se kvaliteta nastave na diplomskom studiju strojarstva te mobilnost studenata; točnije njihovo usavršavanje i studiranje u inozemstvu.

Upisi na diplomski studij strojarstva su u tijeku

Uz moderno opremljene laboratorije za izvođenje prakse na Sveučilištu Sjever, studenti sudjeluju i na terenskoj nastavi gdje najbolje mogu naučiti iz primjera u praksi. Profil stručnjaka strojarstva vrlo je poželjan među poslodavcima, a zapošljavanje nije samo limitirano na područje strojarstva jer završetkom studija strojarstva studenti stječu visokokvalitetna temeljna tehnička znanja kao i sposobnosti rješavanja složenih i kompleksnih problema što je moguće primijeniti u širokom spektru drugih industrijskih grana i djelatnosti. Studij je moguće upisati nakon završetka srodnog preddiplomskog sveučilišnog studija strojarstva ili uz razlikovne kolegije završetkom stručnog ili sveučilišnog studija tehničkog područja.

Ne propusti upise na diplomski studij strojarstva Sveučilišta Sjever koji su u tijeku!

Galerija