Rezultati pretrage
str. 1/20

Zašto upisati Studij ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša?

Industrija ambalaže, recikliranje i zaštita okoliša u velikoj je ekspanziji te gotovo svakodnevno čujemo nove vijesti vezane uz tu industriju. Današnja industrija pakiranja eksponencijalno evoluira i postaje jednom od najprofitnijih gospodarskih grana u razvijenom svijetu. Angažirani novac u istraživanje i razvoj industrije pakiranja znatno premašuje sva ulaganja u moderne tehnologije poput nano-tehnologija. Golemi su profiti i zarade menadžera. U ovoj industriji nema krize

Galerija

SC Varaždin - Natječaj za subvencionirano stanovanje studenata u ak. god. 2019./2020.

Studentski centar Varaždin raspisuje natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje  redovitih studenata u studentske domove u Varaždinu i redovitih studenata smještenih kod privatnih stanodavaca u Čakovcu, Križevcima, Koprivnici i Bjelovaru u akademskoj  godini 2019./2020.  Natječaj je otvoren do 25.07.2019. godine.
Detaljne informacije na poveznici http://www.scvz.unizg.hr/?task=group&gid=115&aid=730

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

Prilozi

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Sveučilište Sjever provodi projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever", čija je svrha internacionalizacija diplomskog studija strojarstva Sveučilišta Sjever (UniN) kroz pripremu dvadeset kolegija na engleskom jeziku te povećanje mobilnosti studenata i nastavnog osoblja.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

Održano nastupno predavanje dr. sc. Drage Martinovića

U Sveučilišnom centru Varaždin Sveučilišta Sjever je 14. lipnja 2019. godine održano nastupno predavanje dr. sc. Drage Martinovića za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docent u društvenom području znanosti, polje informacijsko-komunikacijske znanosti.

Nastupno predavanje na temu „Uporaba novih medija u komuniciranju lokalne samouprave s javnošću“ održano je pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Darijo Čerepinko predsjednik i članovi doc. dr. sc. Nikša Sviličić i doc. dr. sc. Marina Đukić. Na predavanju su nazočili studenti 2. godine preddiplomskog stručnog studija Multimedija, oblikovanje i primjena.

Nastupno predavanje dr. sc. Drage Martinovića sastojalo se iz tri dijela i to uvodnog dijela u kojemu se govorilo o samim terminima koji su ključni i nalaze se u naslovu ovog predavanja, a to su lokalna samouprava i novi mediji. Zatim u drugom dijelu o odnosima s javnošću, odnosno komuniciranju s javnošću u kontekstu jedinica lokalne samouprave i o definicijama odnosa s javnošću, kao i o definiciji koja bi bila primjenjiva za lokalnu samoupravu, te mjestu i ulozi odnosa s javnošću u organizacijama s posebnim akcentom na jedinice lokalne samouprave. U trećem dijelu ovoga predavanja govorilo se o korištenju i ulozi alata novih medija u jedinicama lokalne samouprave kako bi se ispunila temeljna načela funkcioniranja jedinica lokalne samouprave te o korištenju alata novih medija u lokalnoj samoupravi u Hrvatskoj. U sklopu predavanja prikazan je video uradak pristupnika Martinovića pod nazivom „Kreativnost u novomedijskom okruženju u kontekstu grada“.

Galerija
  • Kategorija: oj

Obavijest gospodarskim subjektima, ponuditeljima, dobavljačima i poslovnim partnerima

OBAVIJEST VISOKE VAŽNOSTI!

Poštovani,

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/18), a u skladu sa Direktivom 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Sveučilište Sjever obavještava gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave.

Stupanjem na snagu predmetne zakonske odredbe Sveučilište Sjever kao naručitelj odnosno obveznik javne nabave nakon 1. srpnja 2019.g. ne smije zaprimiti,  obrađivati i izvršiti plaćanje računa zaprimljenih u papirnatom obliku koji se odnose na postupke javne i  jednostavne nabave (postupci nabave robe i usluga, te provedeni projektni natječaji procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna odnosno radovi manje od 500.000,00 kuna).

Sveučilište Sjever ovime poziva i obvezuje sve gospodarske subjekte, ponuditelje, dobavljače i poslovne partnere da od 1. srpnja 2019.g. račune koji se odnose na ugovore i narudžbenice iz postupaka javne i jednostavne nabave dostavljaju u obliku e-računa. Ističemo da se skenirani račun u PDF-obliku i dostavljen e-mailom ne smatra e-računom. E-račun je račun izdan isključivo sukladno odredbama Zakona i Direktive o elektroničkom izdavanju računa i pratećih podzakonskih akta.

Računi koji nisu dostavljeni u obliku e-računa, a za koje Sveučilište Sjever utvrdi da su trebali biti dostavljeni u takvom obliku, Sveučilište neće zaprimiti, obrađivati niti izvršiti plaćanje po takvim računima.

Gospodarski subjekti mogućnost slanja e-računa mogu regulirati putem Financijske agencije (https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte) ili drugih informacijskih posrednika ovlaštenih za pružanje usluga e-račun.

Za sva pitanja i pojašnjenja vezana uz dostavu e-računa Sveučilištu Sjever možete se obratiti e-mailom na mail adrese nabava@unin.hr ili racunovodstvo@unin.hr

S poštovanjem,

Sveučilište Sjever

Novi doktor znanosti na Sveučilište Sjever

Mag. med. techn. Jurica Veronek, viši predavač na Sveučilištu Sjever, obranio je 12. lipnja 2019. godine doktorsku disertaciju, na Almi Mater Europaea u Mariboru, pod nazivom "Utjecaj različitih čimbenika na percepciju studenata sestrinstva prema starenju – usporedna analiza Slovenije i Hrvatske", pod mentorstvom izv.prof.dr. Joce Zurc.

Obranom doktorata stekao je akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti.

Čestitamo kolegi Veroneku na ovom izuzetnom postignuću!

Poziv studentima na sudjelovanje u istraživanju EUROSTUDENT VII

EUROSTUDENT VII je istraživanje o kvaliteti studentskog života i ekonomskim uvjetima studiranja koje se provodi u više od 30 zemalja Europe, a ujedno je i najveće europsko istraživanje o kvaliteti studentskog standarda. Cilj ovog istraživanja je dobiti empirijske uvide koji su stvarni životni uvjeti studenata u pogledu obrazovnih iskustava, smještaja, prehrane, troškova studija, smještaja, međunarodne mobilnosti i mogućih prepreka za uspješan završetak studija.

Sudjelovanjem u istraživanju studentice i studenti imaju priliku ukazati na postojeće probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i doprinijeti poticanju promjena usmjerenih na podizanje kvalitete studentskog standarda. Ispunjavanjem upitnika omogućuje da se na osnovi realnih empirijskih podataka kreiraju mjere javnih politika za unapređenje studentskog standarda u skladu s potrebama studenata.

Istraživanje EUROSTUDENT VII provodi se putem web ankete i obuhvaća sve studente koji trenutačno studiraju u Hrvatskoj na preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju na javnim i privatnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Sudjelovanje u istraživanju je u potpunosti dobrovoljno i anonimno.

Web anketi se može pristupiti na dva načina:

  1. putem poveznice http://limesurvey.srce.hr/216454?lang=hr
  2. preko web mrežne stranice www.eurostudent.hr
Rezultati pretrage
page 1/20