Opće informacije

o_studiju_pmm_2

Preddiplomski stručni studij Poslovanje i menadžment u medijima

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studijski smjer menadžmenta u medijima omogućit će studentima studiranje predmeta usko povezanih s modernim menadžmentom i medijskom industrijom te studiju okoline u kojoj menadžer djeluje/posluje. Student će usvojiti osnove menadžmenta i njegovih različitih aspekata kroz intenzivan rad na nastavi, domaći rad i radno iskustvo kroz praksu. Studenti će savladati osnove, vještine i sposobnosti, primjerice kako primijeniti kritičnu ili presudnu analizu na tekuća ili sporna pitanja i menadžmentu jedne kompanije, te svijest o odgovornostima menadžera u gospodarskom, društvenom i političkom kontekstu. Cilj je programa upoznati studente s glavnim silama koje djeluju na razvoj medijskih industrija i objasniti im šire značenje medijskih trendova u kontekstu ključnih pojmova poput demokracije.

Mogućnosti razvoja karijere

Nakon diplome student će biti kvalificiran za: rad u izdavaštvu, medijskoj tvrtci, marketinškoj agenciji ili agenciji za odnose s javnošću, konzultantskoj tvrtci, javnoj ustanovi ili nekom drugom poslovnom menadžerskom okruženju.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: stručni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. oec.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 20%
Matematika 20%
Strani jezik 20%