Opće informacije

o_studiju_pmm_2

Odjel za poslovanje i menadžment

Na Odjelu se izvodi preddiplomski stručni studij „Poslovanje i menadžment u medijima“ iz ekonomskog polja znanosti, koji omogućava studentima stjecanje vještina i kompetencija usko povezanih s modernim menadžmentom i medijskom industrijom te studiju okoline u kojoj menadžer djeluje/posluje. Završetkom studija u trajanju od 3 godine stječe se 180 ECTS-a te akademsko zvanje stručnog prvostupnika(ce) poslovanja i menadžmenta (bacc.oec.). Studijski program izvodi se na ustanovi od ak. god. 2012/2013. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/poslovanje-i-menadzment-u-medijima/kolegiji/).

Cilj studijskog programa je podučiti studente glavnim čimbenicima koji djeluju na razvoj medijskih industrija i objasniti im šire značenje medijskih trendova. Studenti kroz studij usvajaju osnove menadžmenta i njegovih različitih aspekata kroz intenzivan rad na nastavi, samostalan rad i radno iskustvo kroz praksu. Upoznaju se s postulatima organizacije rada u medijima te teoretskim osnovama iz mikro- i makro-ekonomskih područja. Upoznaju se i s korporativnim komunikacijama, metodologijom i primjenom medijskih istraživanja, infotaiment-om te novim trendovima u medijima, savladavaju osnove, vještine i sposobnosti kako, primjerice, primijeniti kritičnu ili presudnu analizu na tekuća ili sporna pitanja u menadžmentu neke kompanije te svijest o odgovornostima menadžera u gospodarskom, društvenom i političkom kontekstu. Nakon završetka studija kandidati će biti kvalificiran za rad u izdavaštvu, medijskoj tvrtki, marketinškoj agenciji ili agenciji za odnose s javnošću, konzultantskoj tvrtki, javnoj ustanovi ili nekom drugom poslovnom menadžerskom okruženju.