Studiranje nije „instant rješenje“ već „dobar korak“ u kojem naučimo što zapravo jesmo ili bismo uistinu željeli biti

Novi v.d. pročelnika Odjela za elektrotehniku Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Dario Matika iza sebe ima respektabilan životopis. Bio je dekan Istarskog veleučilišta, ravnatelj Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava u Ministarstvu RH, profesor na Hrvatskom vojnom učilištu u Zagrebu, a znanstveni put započeo je 1986. godine dolaskom na Brodski institut u Zagrebu na radno mjesto istraživača, a zatim i samostalnog istraživača.

“U svome znanstvenom radu bavio sam se širokim spektrom problema vezanih uz istraživanje i razvoj akustičkih metoda detekcije plovnih objekata, razvojem brodskih mina, automatskim vođenjem i upravljanjem plovila te primjenom nuklearnih analitičkih metoda za detekciju kemijskih i nuklearnih materijala”, ističe v.d. pročelnika Matika kojem su u novije vrijeme u fokusu znanstvenog rada neinvazivni postupci otkrivanja eksploziva i drugih opasnih materijala te automatizacija industrijskih postrojenja i procesa.

“Moja daljnja istraživanja usmjerena su na automatizaciju postrojenja i procesa, kao i na primjenu industrijske robotike u automatizaciji tehnoloških procesa. Navedeno bi trebalo doprinijeti uvođenju novog diplomskog sveučilišnog studija na Sveučilištu Sjever”, naglasio je pročelnik s kojim smo popričali o planovima za naredno razdoblje na Odjelu za elektrotehniku, njegovom radu, interesima kao i Sveučilištu Sjever i Odjelu kojem je na čelu.

Kakvi su Vam planovi kao novog v.d. pročelnika Odjela za elektrotehniku?

Plan je inicijalna akreditacija novog sveučilišnog diplomskog studija elektrotehnike, mehatronike i robotike na kojem bi mogli studirati svi studenti koji su uspješno završili stručne prijediplomske studije elektrotehnike odnosno mehatronike. Upravo kako bi se omogućilo uvođenje novog studija i kako bi se studentima na još bolji način omogućilo studiranje na stručnim prijediplomskim studijima, a zatim upis na diplomski studij, Stručno vijeće Odjela za elektrotehniku izradilo je i jednoglasno prihvatilo prijedlog izmjena i dopuna stručnog prijediplomskog studijskog programa elektrotehnika. Predloženim izmjenama rasterećen je završni semestar većeg polaganja ispita, te je isti usmjeren na stručnu praksu i izradu završnog rada. Jednako tako, osim izbornog kolegija uvodi se mogućnost izbornog projekta i slobodnog kolegija koji student bira u cilju kvalitetne izrade završnog rada. Težišna odrednica mog budućeg plana je uvođenje više praktične nastave, stručne prakse i novih ICT tehnologija koje se primjenjuju u automatizaciji industrijskih procesa s posebnim osvrtom na Industriju 4.0. To neposredno znači uvođenje koncepta „pametnih tvornica“ kroz uvođenje cyber-fizičkih sustava, analitike velikih podataka, interneta stvari (IoT), računarstva u oblaku, aditivne proizvodnje i 3D printera. Praktično, to bi značilo integriranje procesa s pomoću računala i Interneta (virtualnih i fizičkih elemenata) čime je omogućeno vođenje i nadzor procesa u realnom vremenu, komunikacija „pametnih entiteta“ i ljudi, kao i stvaranje virtualnih kopija postrojenja i procesa što omogućava donošenje decentraliziranih poslovnih odluka.

Koje su kompetencije koje studenti elektrotehnike na Sjeveru stječu po završetku studija?

Kompetencije predstavljaju kombinaciju znanja, vještina i razumijevanja za svaku razinu studijskog programa, a nalaze se u Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u obliku standarda zanimanja i standarda kvalifikacija. Upravo je to bio i jedan od razloga za pokretanja izmjena i dopuna stručnog prijediplomskog studija elektrotehnike, ali i inicijalne akreditacije novog diplomskog sveučilišnog studija, kako bi se na temelju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija prilagodili potrebama tržišta. Nezavisno radi li se o inženjeru/inženjerki elektrotehnike odnosno u budućnosti o magistru/magistri elektrotehnike studenti koji završe studij elektrotehnike na Sveučilištu Sjever trebali bi biti sposobni:

  • obavljati poslove vezane uz elektroničku i procesnu opremu, sustave automatskog upravljanja, vođenja i nadzora, projektirati takve sustave i samostalno rješavati složene zadatke, voditi tim čiji članovi surađuju u realizaciji projektnih zadataka
  • projektirati i održavati sustave za automatizaciju postrojenja i procesa na temelju inženjerskih načela iz područja mehatronike, regulacijskih sustava i procesnih računala
  • primjenjivati elektroničku opremu kao i softverska i hardverska rješenja brendirane tehnologije u sustavima automatskog upravljanja, vođenja i nadzora
  • projektirati i održavati elektroničke sustave, instalirati i konfigurirati operativne sustave, provesti testiranja i podešavanja automatskih sustava
  • primjenjivati industrijske i kolaborativne robote u automatizaciji postrojenja i procesa
  • raditi u pogonu/postrojenju kojeg automatizira i pušta u probni rad ili obavlja redoviti nadzor i održavanje pogona ili postrojenja u kojem uvjeti rada mogu biti otežani zbog uvjeta proizvodnje ili objektivnih okolnosti (npr. EXP atmosfera)

Zašto biste nekome, pred izborom njegova obrazovnog puta, savjetovali da izabere upravo Sjever i studij Elektrotehnike na Sjeveru?

Moj savjet za studiranje na Sveučilištu Sjever je činjenica da se radi o integriranom sveučilištu koje pruža ukupno bolje mogućnosti studiranja u pogledu nastavnika i njihove stručnosti. Jednako tako studiranje i ishod učenja prilagođava se potrebama tržišta, razvija laboratorijske kapacitete i težište daje stručnim i praktičnim oblicima nastave, kao i terenskoj nastavi u proizvodnim pogonima i gospodarskim subjektima.

Dugo ste u obrazovnom sustavu. Što biste izdvojili kao ključne značajke dobrog i kvalitetnog nastavnog procesa i koje promjene bi se trebale provesti za realizaciju takve razine obrazovanja u Hrvatskoj?

Za uspostavljanje dobrog i kvalitetnog nastavnog procesa nužno je stvoriti kvalitetne odnose između nastavnika, studenata i zajednice (od jedinica lokalne i regionalne samouprave, poslovnih subjekata, drugih visokih učilišta pa do nadležnih agencija i ministarstva). Sveučilište Sjever svakodnevno djeluje u tom pravcu, a to je otvorenost za suradnju sa studentima i zajednicom, spremnost na timski rad, povezivanje izlaznih kompetencija studija s iskustvima vlastitog učenja kao i povezivanje vlastitih iskustava s konceptom društvene odgovornosti i zalaganja. Sveučilište Sjever teži osiguranju materijalnih resursa i kapaciteta za provedbu kvalitetne nastave kao i osmišljavanju i planiranju praktičnih nastavnih modela, potiče redovitu komunikaciju na razini nastavnik – student i očekuje od studenata aktivno sudjelovanje u kreiranju nastavnih aktivnosti i novih studijskih programa. Napredak je uvijek poželjan, a napretka nema bez promjena. Promjene u funkciji napretka vidim u većoj interdisciplinarnosti studijskih programa, sustavnom praćenju i mentoriranju studenata u izradi završnih/diplomskih radova u suradnji s gospodarskim subjektima, kao i u novim inicijativama studentskog zbora kao važnog partnera i subjekta u prihvaćanju novih društvenih izazova te međunarodne suradnje i razmjene studenata.

Iza sebe imate preko stotinjak znanstvenih članaka. Koje područje Vas danas u Vašem znanstvenom radu najviše okupira?

Područje koje me najviše okupira u mom znanstvenom radu je umjetna inteligencija i automatizacija postrojenja i procesa. Nove tehnologije umjetne inteligencije poznate su već duži niz godina, ali novi algoritmi i stalni napredak u obradi velikog broja podataka pomoću računala otvara sasvim nove mogućnosti u digitalnoj transformaciji. Umjetna inteligencija i automatizacija postrojenja i procesa naprosto je svuda oko nas, od robota, pametne proizvodnje, pametnih telefona, pametne klimatizacije, pa sve do cyber sigurnosti i novih pametnih automobila. Zato će se kroz predložene izmjene i dopune stručnog studija elektrotehnike uvesti novi kolegij „Uvod u umjetnu inteligenciju“, a uskoro će izaći i moj novi udžbenik „Automatizacije – primjeri iz industrijske prakse“.

Kako je biti sveučilišni profesor i biti važna karika u nečijem studentskom, ali i obrazovnom putu?

Prije svega po mom je sudu glavna zadaća svakog sveučilišnog profesora da se može osvrnuti unazad i da može reći „ostavio sam nekoga da me naslijedi“. Na mom obrazovnom putu puno sam učio od profesora koji su mi bili i voditelji i mentori, i zato mi je posebno drago kada mogu studentima doprinijeti kao mentor u izradi njihovih završnih ili diplomskih radova, kada mogu biti mentor na doktorskom studiju, kada zajedno možemo objaviti znanstveni rad i kada se osamostale kao docenti ili profesori nositelji kolegija na studijskim programima. Najviše sam ponosan na činjenicu da su moji studenti i doktorandi postali prodekani i prorektori visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Uz znanost ste i stručnjak za mornaričko naoružanje i brigadir. To je dodatno iskustvo koje prenosite na studente. Čemu Vas je najviše naučio period u vojsci?

Period u vojsci naučio me timskom radu i zajedništvu bez kojeg se ne mogu ostvariti vrhunski rezultati. Naučio me je što je to suradnja, solidarnost i uvažavanje različitosti koje, kada se dobro spoznaju, postaju prednosti u najtežim situacijama. Kao stručnjak za naoružanje imao sam prilike praktično usavršavati svoja znanja i vještine, a kao časnik koji je s činom brigadira umirovljen naučio sam što znači voditi ljude, organizirati rad i biti primjer. Prije svega kako bi me podređeni mogli slijediti i u najtežim trenucima i kako bi mi mogli vjerovati da ću ih zaštititi u kriznim situacijama i to najviše što bih tada mogao. Jednom riječju, naučio sam što je to povjerenje i kako se povjerenje može zaslužiti.

Koja je Vaša ideja vodilja pri radu sa studentima i što je ono najvažnije što im želite prenijeti?

Ideja voditelja u radu sa studentima je partnerstvo za uspjeh. Studente promatram kao mlade ljude koji želi steći odgovarajuće sposobnosti, znanja i vještine studirajući na Sveučilištu Sjever kao društveno odgovorne osobe. Uvijek naglašavam da svaki student svojim osobnim uspjehom doprinosi prije svega sebi osobno, svojoj obitelji i najbližima, ali jednako tako i zajednici u kojoj živi. U tom procesu transformacije od studenta/studentice pa do inženjera/inženjerke odnosno magistra/magistre svakom studentu želim prenijeti da učenje i usavršavanje nikad ne prestaje. Važno je iskoristiti vrijeme studiranja i za učenje i za usavršavanje i za osposobljavanje, ali jednako tako i za stvaranje prijateljstva, međunarodnu suradnju, volonterski i humanitarni rad, unaprjeđenje sveučilišta na kojem studiraju, razvijanje pozitivnih odnosa u sredini u kojoj studiraju jer će im ta iskustva pomoći u nastavku karijere koja im se otvara. Sjećanje na vrijeme provedeno u studiranju je nezaboravno i zato od srca preporučujem „Carpe Diem“ (iskoristite svoj dan).

Kada biste usporedili svoje vrijeme studiranja i današnje što biste izdvojili kao prednosti ili nedostatke pojedinog razdoblja?

Vrijeme u kojem sam ja studirao i današnje vrijeme razlikuje se u mnogobrojnim izazovima tehnološkog razvoja koji su značajno utjecali na promjenu društvenih odnosa. Moj je osjećaj, za razliku od vremena mog studiranja, da vrijeme daleko brže prolazi i da su svi procesi daleko brži u odnosu na to vrijeme. Daleko je veći broj prilika pred kojima se studenti nalaze, ali jednako tako daleko je i veći broj nesigurnosti koje utječu na sadašnjost i budućnost svakog studenta kao i na njegovu karijeru. Veliki je broj informacija kako u medijima, tako i na društvenim mrežama, portalima, i sličnim platformama, što zaista nije lako pratiti, ponekad nije ohrabrujuće kada treba donijeti „važne životne odluke“ koje određuju budućnost. Prednosti po mom sudu ogledaju se u daleko većem broju prilika, dok se nedostatak ogleda u povećanoj neizvjesnosti i neprestanoj potrebi za promjenama i stalnim dokazivanjem na globalnom tržištu

Imate li savjet za današnje studente i mlade ljude pred kojima je izgradnja njihove karijere?

Moja je preporuka da vjeruju u svoje sposobnosti i na svemu što rade kako bi iste unaprijedili. I da ne pridaju puno povjerenja „instant rješenjima“ jer ne postoje. Često studentima kažem kako su instant rješenja zapravo „prvi korak u ništa“, a studiranje nije „instant rješenje“ već „dobar korak“ u kojem naučimo što zapravo jesmo ili bismo uistinu željeli biti.