Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Eve Brlek

U četvrtak, 16. prosinca 2021. u 12:00 sati održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Eve Brlek pod naslovom "Evaluacija varijabilnosti pažnje modulacijom vizualnih i auditivnih podražaja u komunikacijskom procesu djece" na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija.

Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Varaždin, dvorana Vijećnice.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:
1. prof.dr.sc. Nikola Mrvac, Sveučilište Sjever, predsjednik,
2. prof.dr.sc. Andreja Brajša-Žganec, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, član
3. prof.dr.sc. Danijel Radošević, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, član.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.