Sveučilište Sjever i Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije nastavljaju suradnju potpisivanjem Ugovora

Na Sveučilištu Sjever, u Sveučilišnom centru Varaždin, u srijedu, 10. studenog 2021. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj suradnji između Sveučilišta Sjever i Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije čime je nastavljena izvrsna suradnja između ovih dviju ustanova.

Ugovor su tom prilikom potpisali rektor Sveučilišta Sjever, prof.dr.sc. Marin Milković i ravnatelj Zavoda, Mladen Smoljanec, mag.oec.Potpisivanje Ugovora nastavak je dosadašnje formalne suradnje između ovih dviju značajnih ustanova, a što se prije svega odnosi na uspostavljanje i razvijanje međusobne suradnje u području znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti ugovornih strana, te sukladno potrebama, provođenje preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave i edukacije studenata u Zavodu kao nastavnoj bazi Sveučilišta, kao i provođenje drugih mogućih i od ugovornih strana prihvaćenih oblika suradnje.

Nakon potpisivanja Ugovora, nazočni su obišli novoopremljeni, suvremeni  Laboratorij za hitnu medicinu, anesteziologiju i reanimaciju na Sveučilištu Sjever na kojem će studenti Odjela za sestrinstvo pohađati vježbovnu nastavu.  "Sa Zavodom za hitnu medicinu Varaždinske županije ostvarujemo dugogodišnju kvalitetnu suradnju, stoga nas veseli da smo je potpisom ovog Ugovora nastavili. Ne sumnjamo da će daljnja suradnja, a posebice na razvoju novih; budućih aktivnosti na obostran napredak biti veoma uspješna.", istaknuo je rektor, prof.dr.sc. Marin Milković.

Potpisivanju su nazočili i pročelnica Odjela za sestrinstvo, doc.dr.sc. Marijana Neuberg te glavni tehničar  Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Zoran Žeželj, mag.med.techn.