Poziv na 1. sajam "Dani strukovnih zanimanja u regionalnom centru kompetentnosti"

U okviru projekta Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin, UP.03.3.1.04.0004 pozivamo vas na 1. Sajam „Dani strukovnih zanimanja u RCK-uˮ koji će se održati 10. – 14. svibnja 2021. u Medicinskoj školi Varaždin i u online okruženju.

Medicinska škola Varaždin imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti (RCK) u strukovnom obrazovanju u podsektoru Zdravstvo. Nizom aktivnosti planiranih Projektom uspostavit će se nova organizacijska struktura, intenzivirati suradnja s relevantnim dionicima, osnažiti znanja, vještine i kompetencije odgojno—obrazovnih radnika za razvoj/unapređenje i provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa obrazovanja odraslih.

Isto tako, RCK Medicinske škole Varaždin opremit će se specijaliziranom opremom za teorijsku i praktičnu nastavu, laboratorijske i kliničke vježbe, a sve s ciljem postizanja agilnosti odgojnoobrazovnoga sustava RCK-a naspram potreba tržišta rada u zdravstvu i profiliranja budućih radnika s praktičnim znanjima. S obzirom na navedeno ovaj sajam organizira se s ciljem povezivanja učenika, roditelja, nastavnika, vanjskih stručnjaka iz različitih struka u području zdravstva. Medicinska škola Varaždin zajedno s partnerskim institucijama prezentirat će zanimanja koja nudi u okviru svojeg odgojno-obrazovnog programa s naglaskom na očekivani razvoj stručnih kompetencija unutar Projekta. Vanjski predavači informirat će prisutne sudionike o novim spoznajama i dosezima u okviru različitih struka u kontekstu širenja epidemije bolesti COVID-19.

Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava, iznosi 48.799.878,03 HRK. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Predavanja stručnjaka održavat će se svakodnevno od 9 do 10 sati putem platforme Zoom. Poveznice za pristup nalaze se na web stranici Medicinske škole Varaždin, ili u nastavku:

Ponedjeljak, 10. svibnja
Ana Soldo – Uloga ljekarničkog tima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Meeting ID: 946 2951 3154
Passcode: xbJ0i9
Utorak, 11. svibnja
Emil Jurič – Dentalna tehnologija od jučer do sutra
Meeting ID: 921 3361 8249
Passcode: dN4Xtm
Srijeda, 12. svibnja
Željka Gajski – COVID-19
Meeting ID: 997 7585 9135
Passcode: 3N9L4i
Četvrtak, 13. svibnja
Tomislav Vrbnjak – Križobolja
Meeting ID: 985 0841 3281
Passcode: 7xp6yj
Petak, 14. svibnja
Matija Vrbanec – Medicinsko-laboratorijski djelatnici
Meeting ID: 924 3786 7201
Passcode: H7F7Ah