Početak rada na prvom HRZZ projektu na Sveučilištu Sjever

Na Odjelu za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever počela su istraživanja na prvom istraživačkom projektu dobivenom od Hrvatske zaklade za znanost: Mogućnost iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina (TRAPROCk).

Projekt traje do 2026. godine, a ukupni proračun iznosi 1,935.745,67 kn. Voditelj projekta je doc. dr. sc. Ante Lončarić, a s Odjela za prehrambenu tehnologiju suradnik je izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj.

Jabuke spadaju u skupinu voća najpodložnijoj kontaminaciji plijesni Penicillium expansum. Osim skraćenog roka trajanja i ekonomskih gubitaka, kontaminacija plodova ovom plijesni uzrokuje i akumulaciju patulina, mikotoksina koji može uzrokovati više različitih bolesti. Usporedbom s komercijalnim sortama jabuka, tradicionalne sorte posjeduju veće udjele polifenolnih spojeva, važnih čimbenika u obrani biljke od stresnih uvjeta, veću antioksidacijsku aktivnost te genski profil koji ih čini otpornijim na klimatske uvjete, biljne bolesti i ostale oblike abiotskog stresa. Obzirom na očiglednu prednosti u odnosu na komercijalne sorte jabuka i nedostatak temeljnih istraživanja u ovom području, a s naglaskom na očuvanje bioraznolikosti i ekološku proizvodnju, projektni prijedlog podrazumijeva primijenjena istraživanja tradicionalnih sorti jabuka s ciljem određivanja mogućnosti iskorištavanja tradicionalnih sorti jabuka za proizvodnju jabuka i soka od jabuka sa smanjenim udjelom patulina.

Istraživanja obuhvaćaju određivanje utjecaja klimatskih uvjeta tijekom rasta ploda, skladištenja jabuka, fizikalno-kemijskog sastava jabuka na rast plijesni P. expansum i pojavnost patulina u jabukama i soku od jabuka. Dobiveni rezultati će poslužiti znanstvenicama koji istražuju strategije smanjenja udjela patulina u jabukama i proizvodima od jabuka, a postavit će i dobru osnovu za odabir prikladne tradicionalne sorte za selektivni rast u cilju ekološke proizvodnje jabuka otpornih na plavu plijesan. Osim toga, pomoći će industriji da odabere najpovoljniju sortu jabuke za preradu u zdravstveno ispravne prehrambene proizvode.

Galerija