Nastavnice Sveučilište Sjever sudjelovale u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

Nastavnice sa Sveučilišta Sjever doc.dr.sc. Lovorka Gotal Dmitrović i doc.dr.sc. Dunja Srpak aktivno su sudjelovale u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, krovnog dokumenta i sveobuhvatnog akta strateškog planiranja za Hrvatsku.

Naime, doc.dr.sc. Gotal Dmitrović i doc.dr.sc. Srpak bile su dio Tematske radne skupine za Energiju i održiv okoliš za izradu ovog dokumenta.

Nacionalna razvojna strategija RH do 2030. godine izrađivala se dvije godine, a njenim donošenjem Hrvatska će prvi put od stjecanja neovisnosti imati sveobuhvatan akt strateškog planiranja kojim dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva te će se njezinom provedbom u idućih deset godina, osigurati održiv i stabilan razvoj. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske te na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Elemente strateškog okvira čine vizija Hrvatske u 2030. godini, razvojni smjerovi i strateški ciljevi.

Upravo je ovih dana, točnije  12. studenog pokrenut postupak javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Nacionalne razvojne strategije putem e-savjetovanja, te će za zainteresiranu javnost biti otvoren 30 dana.

Čestitke nastavnicama!

Galerija