Prehrambene navike u Hrvatskoj tijekom COVID-19 epidemije

Molimo Vas za doprinos u prikupljanju podataka o promjeni prehrambenih navika u ovoj izvanrednoj situaciji uzrokovanoj COVID-19 epidemijom.
Radi se o inicijativi koju su pokrenuli nutricionisti Sveučilišta u Granadi, Španjolska, s ciljem uključivanja što većeg broja zemalja Europe.
Ispunjavanje upitnika traje oko 5 minuta.

Upitnik je dostupan OVDJE