Alati i servisi za nastavu na daljinu

Za potrebe izvođenja nastave na daljinu izrađeno je niz video poduka (uputa) koje opisuju kako uspostaviti asinkroni i sinkroni model izvođenja nastave. Poseban naglasak stavljen je na mogućnost izravne dvosmjerne komunikacije sa studentima. Prikazana je i tehnologija koja se može upotrebljavati za sastanke nastavnika, poslovodnih kolegija, ustrojbenih jedinica, zavoda ili katedri.

Ove video poduke namijenjene su kao neobvezna preporuka svim profesorima i nastavnicima Sveučilišta Sjever.

Video poduke su pripremili:

  • dr. sc. Mladen Konecki, koji je ujedno i narator na svim video podukama
  • doc. dr. sc. Mario Konecki, koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije

Sve 24 video poduke dostupne su na poveznici ispod, a u nastavku je dan i pregled video poduka po temama. Za pristup pojedinoj temi kliknite na odgovarajuću poveznicu.

Video poduke o tehnologiji za potrebe održavanja nastave na daljinu

Pregled video poduka po temama

1. Nastava na daljinu – Uvod
2. Nastava na daljinu – Asinkroni i sinkroni model
3. Nastava na daljinu – Hardverski zahtjevi
4. Nastava na daljinu – Softverski zahtjevi
5. OBS Studio – Instalacija
6. OBS Studio – Osnovne postavke
7. OBS Studio – Postavljanje scena
8. OBS Studio – Snimanje video zapisa
9. OBS Studio – Napredne opcije
10. YouTube – Kreiranje korisničkog računa
11. YouTube – Osnovne postavke
12. YouTube – Prijenos video zapisa
13. YouTube – Popis za reprodukciju
14. YouTube – Emitiranje uživo
15. Twitch.tv – Kreiranje korisničkog računa
16. Twitch.tv – Emitiranje uživo
17. Zoom – Kreiranje korisničkog računa i instalacija
18. Zoom – Emitiranje uživo
19. Zoom – Mogućnosti interakcije
20. Zoom – Upute za korisnike
21. Zoom – Dodatne opcije
22. Jitsi.org – Sastanci na daljinu
23. OBS Studio – Virtualna kamera
24. Nastava na daljinu – Završna misao