Odvijanje nastave na daljinu – upute studentima

U svrhu osiguranja kontinuiteta u izvođenju nastave, a s obzirom na aktualno epidemiološko stanje u RH i obustave kontaktne nastave na Sveučilištu Sjever od 14. ožujka 2020., na svim Odjelima i Odsjecima Sveučilišta pristupilo se prilagodbi u izvođenju nastave na daljinu (online).

 • U tu svrhu koristiti će se raspoložive LMS platforme za učenje na daljinu (Merlin, Moodle, Claroline) kao i Google Apps za Sveučilište Sjever (Gmail, Meet, Hangouts, Gdisk i sl.).
 • Bez obzira na odabir platforme za učenje, pristup nastavnim materijalima je samo korisnicima koji se prijavljuju isključivo sa službene domene Sveučilišta Sjever, tj. @unin.hr domene
  (dobiveno prilikom upisa, javiti se informatičkoj službi ako ima problema na podrska@unin.hr).
 • Većina digitalnih nastavnih materijala za kolegije ljetnog semestra već je postavljena na LMS platforme. Studenti će dobivati upute o obliku online nastave na pojedinom kolegiju u pojedinom
  tjednu nastave, obvezama studenata, načinu predaje seminarskih radova i sl. od predmetnih nastavnika ili pročelnika Odjela/Odsjeka. Ove informacije se objavljuju i na mrežnim stranicama
  Sveučilišta pod “obavijesti“ svakog pojedinog studija.
 • Nastava će se putem LMS sustava izvoditi asinkrono, tj. neovisno o trenutno važećim rasporedima sati, studenti preuzimaju nastavne materijale (prezentacije i/ili video) i obaveze (zadaće,
  testovi i sl.), komuniciraju s nastavnicima, šalju povratne informacije na Merlin ili email. Važno je da se u tekućem tjednu izvrše sve aktivnosti vezane uz tjedne ciljeve pojedine nastave
  i ishode učenja.
 • Pojedini kolegiji, koji to dozvoljavaju, će se izvoditi sinkrono u obliku “Video predavanja“ u realnom vremenu kako bi se taj kolegij kontaktno izvodio na Sveučilištu prema rasporedu sati.
  Nastavnici u dogovoreno vrijeme otvaraju video kanal i šalju emailom svim studentima na kolegiju poveznicu za praćenje predavanja ili vježbe, može se tekstualno dvosmjerno komunicirati sa
  predmetnim nastavnikom – chat, ili audio/video komunikacija pri manjim grupama (Gsuit aplikacija Meet ili Hangouts, uputstva).
 • Na pojedinim kolegijima nastavnici će koristiti baznu email komunikaciju za distribuciju nastavnih materijala i zadataka studentima te dobivanje povratnih informacija od studenata.
  Nastavnici će jasno definirati format u kome je potrebno poslati zadaću, seminar, prezentaciju i u kojem vremenu.
 • Predmetni nastavnici će biti na raspolaganju za konzultacije na daljinu (email, Merlin) i u najkraćem vremenu odgovarati na upite. Vremena konzultacija za pojedini kolegij su u pravilu ona
  koja su u aktualnom rasporedu sati za pojedini kolegij ili termini koji nastavnici posebno odrede.
 • Online izvođenje nastave nemojte shvatiti olako već budite dosljedni i ispunjavajte sve svoje obaveze redovito i prema rasporedu koji će Vam slati nastavnici. Bitno je održati kontinuitet u
  izvođenju nastave u ljetnom semestru ove akademske godine, o čemu sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj tjedno izvještavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Kako su ovo izazovne prilagodbe, molimo sve studente za dodatno razumijevanje i pridržavanje etičkih načela akademske zajednice, poglavito u početnim danima izvođenja nastave na daljinu
kada je za očekivati da određeni resursi budu preopterećeni. Nastavnici, pročelnici, stručne službe i Uprava Sveučilišta nastojati će promptno raditi na otklanjanju poteškoća i poboljšanju
sustava najbolje što može. Hvala.

Uprava Sveučilišta Sjever

*Fotografija: Odjel za strojarstvo