Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatska zaklada za znanost otvorila je natječaje "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti". Detalji o natječajima nalaze se u nastavku.

1. Natječaj "Istraživački projekti"

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2020-02:

Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.

Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu istrazivacki@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

2. Natječaj  "Uspostavni istraživački projekti"

Cilj programa Uspostavni istraživački projekti je (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.

Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije.

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.
Ukratko o natječaju UIP-2020-02:

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.

Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.

Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)

Istraživačko područje: sva znanstvena područja

Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti

Trajanje financiranja projekta: 5 godina

Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu uspostavni@hrzz.hr.

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade

Prilozi