Veleposlanica Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj Nj.E. Diana Helen Madunic upoznala se s radom Sveučilišta Sjever

Na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Varaždin, u srijedu 6. studenog 2019. godine gostovala je veleposlanica Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj, Nj.E. Diana Helen Madunić. Na samom početku svog boravka na Sveučilištu Sjever veleposlanica je održala sastanak s predstavnicima Sveučilišta Sjever, na kojem su bili prisutni prof.dr.sc. Marin Milković, rektor Sveučilišta Sjever, izv.prof.dr.sc. Damir Vusić, prorektor Sveučilišnog centra Varaždin, izv.prof.dr.sc. Goran Kozina, prorektor za financije i opće poslove, izv.prof.dr.sc. Anica Hunjet, prorektorica za znanstveno umjetnički rad i međunarodnu suradnju, izv.prof.dr.sc. Vlado Tropša, prorektor za nastavu i studentska pitanja, akademska tajnica Martina Šantalab te Nikolina Hojsak, Ured za EU fondove, razvojne projekte i suradnju s gospodarstvom.

Na samom sastanku veleposlanica je upoznata sa studijskim programima, s dosadašnjim razvojem i ciljevima Sveučilišta Sjever te planovima i mogućnostima zajedničke suradnje Sveučilišta i Veleposlanstva. Također, veleposlanica je prisutnima predstavila svoj dosadašnji rad, ulogu Veleposlanstva Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj te mogućnosti povezivanja s obrazovnim sektorom.

Veleposlanica je nakon sastanka s Upravom Sveučilišta Sjever obišla laboratorije i predavaone kako bi se pobliže upoznala se s kvalitetom rada i  opremljenošću prostora za nastavu na Sveučilištu Sjever. Nakon sastanka i obilaska veleposlanica je studentima održala predavanje naziva "Contemporary Sweden including educational system" u kojem se osvrnula prije svega na važnost povezivanja ključnih dionika za utjecaj na održivost i klimatske promjene; lokalnih vlasti, NGO-ova, privatnog sektora i znanosti.  Pritom je posebno kroz švedske primjere poslovanja i rada, uzevši primjere svima dobro poznatih kompanija; od Ericssona, H&M-a, Scanie, naglasila važnost održivih poslovnih modela za ispunjavanje ciljeva održivog razvoja.

Gđa. Diana Helen Madunić, veleposlanica Švedske u Republici Hrvatskoj na dužnost je stupila 7. rujna 2018. godine. Prije dolaska u Zagreb bila je veleposlanica za područje korporativne društvene odgovornosti u švedskom Ministarstvu vanjskih poslova, a glavna joj je zadaća bila razvijati nove politike za održivo poslovanje, pružati podršku razvoju korporativne društvene odgovornosti te promovirati i poticati etičke i održive prakse u švedskim i međunarodnim tvrtkama. Bila je i voditeljica Odjela za vanjske poslove i EU-a u Uredu premijera, uključujući razdoblje švedskog predsjedanja Europskom unijom 2009. godine. Obnašala je i dužnost savjetnika (Antici) u najvećem predstavništvu Švedske u inozemstvu: stalnom predstavništvu Švedske pri Europskoj komisiji u Bruxellesu, a radila je i na poziciji koordinatora političkog direktora Kabineta ministra za vanjske poslove.

Diplomirala je političke znanosti na Sveučilištu Goteborg i javno međunarodno pravo s fokusom na ljudska prava na Sveučilištu Abo Akademi u Finskoj.