Student Sveučilišta Sjever Jasmin Mikolaj izradio novi vizual Festivala VAFI&RAFI

Petu akademsku godinu za redom studenti Sveučilišta Sjever na Odjelu za multimediju, oblikovanje i primjenu radili su plakat i vizual za 11. VAFI & RAFI – internacionalni festival animiranog filma djece i mladih Varaždin/Rijeka u sklopu kolegija Grafičkog dizajna. Najbolji plakat, koji organizatori posvećuju Irskoj kao zemlji partneru, izradio je student Jasmin Mikolaj koji je s organizatorima Festivala nastavio suradnju oko daljnje izrade grafičkih materijala.

"Poznata kao jedna od najšarmantnijih i najgostoljubivijih europskih zemalja, Irska je partner 11. VAFI & RAFI festivala. Bogatim krajolikom, kulturom, tradicijom i poviješću Irska je ponudila brojne svjetski prepoznatljive simbole koji su pružili niz mogućnosti kod izrade vizuala za festival.",  ispričao je student Jasmin Mikolaj.

"Uzevši u obzir da je VAFI & RAFI festival djece i mladih, cilj mi je bio da glavni motiv vizuala izazove emocije sreće, veselja, iskrenosti i vedrine. Stoga sam kao glavni motiv odabrao potkovu koja predstavlja sreću i zaštitu. Kraj potkove okrenut je prema gornjem desnom kutu jer postoji vjerovanje da sreća koja uđe unutar tako okrenute potkove ne može izaći. Sekundarni motiv kojim sam zaokružio cjelinu je djetelina koja također predstavlja simbol sreće, te je ujedno i jedan od najomiljenijih simbola Irske. Iznimno mi je drago što sam dobio priliku raditi na vizualu VAFI & RAFI festivala, te time zahvaljujem Sveučilištu Sjever i organizatorima festivala na pruženoj prilici." zaključio je Jasmin.

Ovom prilikom organizatori Festivala zahvaljuju profesorima sa Sveučilišta Sjever, doc. art. Robertu Gečeku i asistentu Ivanu Goranu Žunaru na ponovno uspješnoj suradnji.

Galerija