Obilježavanje Svjetskog dana hrane na Sveučilištu Sjever

U sklopu Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever Sveučilišni centar Koprivnica, u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Koprivnica, 16. listopada obilježen je Svjetski dan hrane prigodnim gostujućim predavanjima pod naslovom: „Uspostavljanje pravilnih prehrambenih navika najmlađih“.

Uvod u obilježavanje Svjetskog dana hrane dala je doc. dr. sc. Natalija Uršulin-Trstenjak, nutricionistica Sveučilišta Sjever, zajedno sa Suzanom Operman, dipl. inž. preh. teh. – višom stručnom suradnicom u Županijskoj gospodarskoj komori Koprivnica. Nakon toga uslijedilo je predavanje Jelene Huzjak, odgojiteljice djece rane i predškolske dobi, o „Pravilnoj prehrani djece u vrtiću“, a u nastavku je Maja Skupnjak, diplomirana medicinska sestra, prezentirala projekt: „Prehrana u Dječjem vrtiću „Zeko“ Varaždin“.

Skup je završio prikazom projekta Koprivničko-križevačke županije i Podravke o unapređenju školske prehrane Pametan obrok za pametnu djecu, od strane dipl. oec. Ane Mušlek, Pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine i mr. sc. Davorke Gajari, direktorice službe Nutricionizma i senzorike, istraživanja i razvoja iz Podravke d.d. kao pozitivan primjer lokalnog projekta koji se provodi kako bi se potaknulo usvajanje zdravih prehrambenih navika kod osnovnoškolaca, uz osiguranje zdravih, kvalitetnih i nutritivno vrijednih obroka.