Interaktivna radionica u formi World Cafea u okviru projekta zakOČI – Take a brake!

Interaktivna radionica u formi World Cafea u okviru projekta zakOČI – Take a brake! održana je 26. rujna 2019. godine u općini Bale.

Studenti i studentice Održive mobilnosti i logistike Sveučilišta Sjever iz Koprivnice  vodili su sudionice i sudionike kroz ovaj participativni proces. Preko 20 sudionika prionulo na posao odgovarajući na pitanja moderatora. Sudionici i sudionice, raspoređeni za 6 stolova s po jednim moderatorom, obradili su 3 teme: put do škole/institucije, put do izvanškolskih aktivnosti i put do mjesta za igru na otvorenom. Svaki stol je imao i mapu grada gdje su odmah obilježavali kritične točke koje oni zamjećuju u svom gradu iz različitih aspekata – stručnih, roditeljskih, dječjih. Naime, osim stanovnika općine Bale i roditelja, radionici su prisustvovali i stručnjaci iz policije, vatrogasaca, škola i vrtića. Svi zajedno su vrlo otvoreno raspravljali i zajednički dolazili do zaključaka. Iako su teme ozbiljne i zahtijevaju ozbiljnu razradu, ova metodologija uz interaktivnost potiče na sudjelovanje, rađa nove ideje, prihvaća tuđa stajališta i iznalazi kompromisna rješenja. Na kraju radionice moderatori i moderatorice su sumirali sve što su doznali te istaknuli problematične točke u prometu općine Bale kao i problematično ponašanje sudionika prometa.

Galerija