Stručni skup u organizaciji Odjela za sestrinstvo i Hrvatske komore primalja

Sveučilišni centar Varaždin

Hrvatska komora primalja – Područno vijeće Varaždinske županije u suradnji sa Sveučilištem Sjever i doulom Antonelom Brajković Cesar organizira stručni skup na temu: „Vratimo porođaj ženama: vaginalni porođaj nakon carskog reza (VBAC)“ koji će se održati u subotu, 9. ožujka 2019. godine od 9:30 do 17:10 sati u Sveučilišnom centru Varaždin.

Na stručnom će skupu sudjelovati stručnjaci iz područja primaljstva iz Hrvatske i Slovenije kako bi približili ženama, primaljama, liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima vaginalni porođaj nakon carskog reza i njegove prednosti za majku i dijete.
Stručni skup će biti bodovan od strane HKP i HKMS, a kotizacije nema.

Program stručnog skupa nalazi se u privitku.

Osim zdravstvenim djelatnicima, ovaj je skup namijenjen svim građanima, stoga pozivamo sve zainteresirane da dođu na stručni skup.

Prilozi