Alumni

Rukovoditeljica Odjela

Tanja Šipek, mag. oec.

E-mail: tanja.sipek@unin.hr

Telefon: 048/499-925

Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica /soba A213/

Radno vrijeme: 8:00-16:00 sati

Termin za konzultacije potrebno dogovoriti osobno u uredu, putem e-maila ili telefona.