Opće informacije

o_studiju_

Stručni prijediplomski studij Fizioterapija

Nastavni sadržaj i kompetencije

Fizioterapija kao grana medicine podrazumijeva skrb o osobama svih starosnih kategorija kako u zdravlju tako i u različitim stadijima bolesti s primarnim ciljem optimizacije pokreta i funkcionalnosti. Suvremene tehnologije vezane uz fizikalnu medicinu i terapiju, rehabilitaciju i cjelovitu skrb za pacijenta i njegovu obitelj svakim danom zahtijevaju sve više različitih kompetencija. U skladu s time na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju kompetencije vezane uz fizioterapijske postupke i koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog života zdravog i bolesnog pojedinca i njegove obitelji. Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području fizikalne terapije, medicine i rehabilitacije za praktičnu primjenu u svakodnevnom radu.

Mogućnosti razvoja karijere

Osim što su zaduženi za provođenje programa koje propisuju liječnici, fizioterapeuti su stručnjaci koji provode brojne preventivne, javnozdravstvene, ali i terapijske postupke. Vidljivo je da raste potreba za naprednim znanjima i upoznavanjem fizioterapeuta s novim vještinama komunikacije, procjene i zbrinjavanja. Budućnost je uključivanja fizioterapije u primarnu zdravstvenu zaštitu, ali i uključivanje fizioterapeuta u rad zajednice, preventivne akcije i djelatnosti javnog zdravstva. U posljednjih desetak godina polje stručne kvalifikacije fizioterapeuta značajno se proširilo te uključuje i procedure poput kranijalne terapije, miofascijalne relaksacije, duboke masaže, akupunkture i sl.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije
SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. physioth.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA:
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 25%
Matematika 10%
Strani jezik 20%

Druga posebna postignuća:
Upis iz srednje škole zdravstvenog usmjerenja (nije obavezan) - 5%

ZA ONE KOJI ŽELE ZNATI VIŠE:

1. Što je Fizioterapija?

Fizioterapija ili fizikalna terapija je usluga koju nadgleda, vodi i nadzire fizioterapeut, a sastoji se od procjene, utvrđivanja funkcionalnog statusa (fizioterapeutska dijagnoza), planiranja, intervencije i evaluacije.

2. Tko je fizioterapeut?

Fizioterapeut kao zdravstveni stručnjak planira i provodi terapijske i rehabilitacijske postupke u gotovo svim kliničkim područjima (ortopediji, reumatologiji, kirurgiji i traumatologiji, onkologiji, pedijatriji, neurologiji, kardiologiji, pulmologiji, ginekologiji i porodiljstvu te u sportskoj medicini) te sudjeluje u postupcima primarne i sekundarne prevencije.

3. Koliko traje stručni prijediplomski studij Fizioterapije?

Stručni prijediplomski studij fizioterapije traje 3 godine.

4. Koje kompetencije studenti stječu završetkom studija Fizioterapija?

Provođenje testova pokretljivosti mišića, živaca, zglobova i funkcionalne sposobnosti radi utvrđivanja i procjene tjelesnih problema pacijenata, određivanje ciljeva liječenja s pacijentima i osmišljavanje programa liječenja radi smanjenja tjelesnoga bola, ojačavanja mišića, poboljšanja kardiotorakalnih, kardiovaskularnih i respiratornih funkcija, vraćanja pokretljivosti zglobova te poboljšanja ravnoteže i koordinacije, planiranje, provođenje i nadzor programa liječenja primjenom terapijskih vježbi, topline, hladnoće, masaže, manipulativnih tehnika, hidroterapije, elektroterapije, ultraljubičastih i infracrvenih zraka te ultrazvuka pri liječenju pacijenata. Tu su i upućivanje pacijenta i njegove obitelji u postupke koje trebaju nastaviti provoditi izvan kliničkoga okruženja, bilježenje podataka o zdravstvenome stanju pacijenata i reakcijama na liječenje u bazama podataka o pacijentima te razmjena tih podataka s drugim zdravstvenim stručnjacima radi nastavka cjelokupne njege zatim planiranje i provođenje programa za praćenje i sprječavanje uobičajenih tjelesnih poteškoća i poremećaja te naravno nadzor nad radom fizioterapeutskih pomoćnika i drugih.

5. Koje su mogućnosti za nastavak školovanja nakon stručnog prijediplomskog studija fizioterapije?

Nakon završenog trogodišnjeg stručnog prijediplomskog studija fizioterapije studij se može nastaviti na diplomskom studiju fizioterapije pri čemu se stječe akademski naziv diplomirani fizioterapeut (dipl. physioth.) ili uz polaganje razlikovnih modula, studij se može nastaviti na sveučilišnom studiju pri čemu se stječe akademski naziv magistar fizioterapije (mag. physioth.).

6. Koja je razlika između fizioterapeuta, fizioterapeutskog tehničara i masera-kupeljara?

Fizioterapeutski tehničari i maseri-kupeljari koji sudjeluju u postupku fizioterapeutske skrbi u fizikalnoj terapiji, obavljaju poslove iz svog djelokruga rada prema uputama i planu i programu koji izrađuje fizioterapeut.

7. Gdje sve fizioterapeut može raditi?

Fizioterapeut može raditi na gotovo svim kliničkim područjima te sudjeluje u postupcima primarne i sekundarne prevencije.

Galerija