Opće informacije

Stručni prijediplomski studij računarstva i informatike

Nastavni sadržaj i kompetencije 

Stručni prijediplomski studij računarstva i informatike osposobljava studente za izuzetno dinamično područje tehnološkog razvoja. Računalni stručnjaci ovoga profila su arhitekti i implementatori najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija s visokim zahtjevima u industriji, trgovini i javnom sektoru. Studenti ovoga studija naučit će identificirati, formulirati i rješavati inženjerske probleme primjenom računalnih alata. Osim toga, naučit će prepoznati interakciju između inženjerskih aktivnosti i dizajna, proizvodnje, marketinga, zahtjeva korisnika i zahtjeva proizvodnog procesa. Pripremit će se za prilagodbu promjenama tehnologije i novih tehnika, kao dijela cjeloživotnog obrazovanja. Studenti će također uočiti važnost inženjerskih aktivnosti i utjecaj kojeg one imaju na cjelokupni život i okolinu, pri čemu moraju pokazati visoka moralna i etička načela pri rješavanju inženjerskih zadataka.

Završeni stručnjaci stručnog prijediplomskog studija računarstva i informatike steći će sljedeća znanja, odnosno moći će raditi sljedeće poslove:

 • Specifikacija, dizajn i implementacija računalnih sustava;
 • Instaliranje, primjena i održavanje uobičajenih operacijskih sustava, programske i sklopovske podrške;
 • Sposobnost objektnog programiranja;
 • Primjena načela naprednih komunikacijskih tehnologija na dizajn i implementaciju širokog područja računalnog inženjerstva;
 • Efikasna primjena alata za konstruiranje i dokumentiranje sklopovlja i sistemskih programa;
 • Razvoj grafičkih i dijaloških korisničkih sučelja;
 • Konfiguracija i primjena standardnih svojstava i funkcija u sustavima baza podataka;
 • Primjena programskih jezika više razine;
 • Kreiranje i održavanje Internet Web prezentacija primjenom standardnih alata i web funkcija;
 • Implementacija ulazno/izlaznog programiranja pomoću standardnih protokola i sabirničkih sustava, koji se primjenjuju u upravljačkim sustavima;
 • Dizajniranje osnovnih digitalnih sklopova i sustava;
 • Sudjelovanje u dijelu razvoja kompleksnog računalnog programa;
 • Poznavanje načela digitalnog procesiranja signala;
 • Poznavanje procesa i mehanizama u umrežavanju računala, kao i uloge mrežnog administratora.

Mogućnosti razvoja karijere 

Znanja i vještine stečene tijekom stručnog prijediplomskog studija računarstva i informatike osposobljavaju studente za nastavak diplomskog studija na srodnim diplomskim studijima, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Nadalje, tržište rada u lokalnoj zajednici, Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu ima stalnu i rastuću potrebu za stručnjacima računarstva i informatike te pruža velike mogućnosti zapošljavanja. Po završetku studija sa stečenim znanjem studenti se mogu zaposliti u industriji, računalnim i komunikacijskim tvrtkama, obrazovanju, uslužnim djelatnostima itd. Gotovo da nema sredine gdje stručnjak koji završi stručni prijediplomski studij Računarstva i informatike ne bi mogao s uspjehom raditi.

TRAJANJE: 6 semestara

BROJ ECTS BODOVA: 180

STRUČNI NAZIV ZVANJA: prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

SKRAĆENI STRUČNI NAZIV ZVANJA: bacc. ing. comp.

NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA

Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%

Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)

Hrvatski jezik 10%

Matematika 20%

Strani jezik 10%

Izborni dio državne mature

Informatika* 20%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem ponuđenog predmeta stječu dodatni bodovi.
Pravo na izravan upis ostvaruje se na temelju dodatnih učenikovih postignuća: osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz informatike.
Sve dodatne informacije u vezi studija možete dobiti na email: racunarstvo.informatika@unin.hr