Opće informacije

Opće informacije o studijskom programu

opceinfo1

Nastavni sadržaj i kompetencije

Sadržaj nastavnog plana i programa sveučilišnog prijediplomskog studija Geodezija i geomatika se temelji na modernim vještinama, znanjima, suvremenim znanstvenim dostignućima i smjernicama iz STEM područja. Kroz kolegije se razvijaju tehničke i istraživačke vještine, samostalnost i odgovornost. Glavna smjernica nastavnog plana je interdisciplinarnost programa iz područja geodezije, geomatike, građevinarstva, arhitekture, poljoprivrede, zaštite okoliša i drugih srodnih disciplina.

Tijekom studiranja u poticajnom i kreativnom okružju, studenti/ce osim ključnih kompetencija stječu i niz specifičnih stručnih kompetencija koje im osiguravaju kompetitivnost na tržištu rada. Studenti i studentice će ovladati potrebnim znanjem matematike, informatike, katastra, zemljišno-knjižnog prava, inženjerske geodezije, fotogrametrije i daljinskih istraživanja, geoinformacijskih sustava, satelitskih sustava, senzora i tehnika za prikupljanje, modeliranje, analizu i upravljanje geoprostornim podacima.

Korištenjem suvremenih mjernih senzora, softvera i tehnologija, završetkom studiranja studenti/ce će biti osposobljeni samostalno rješavati geodetske, geomatičke, geoinformatičke zadatke i projekte. Moći će aktivno sudjelovati na poslovima planiranja, pripreme i provedbe zahvata u prostoru, kreirati i implementirati geoinformacijske sustave, stručno sudjelovati u građevinskim projektima nisko i visokogradnje, arhitekture, zaštite okoliša, arheologije i dr. sličnih tehničkih disciplina te obavljati tehničke i upravne zadatke vezane uz upis i upravljanje nekretninama.

Poseban dio razvijenih kompetencija se odnosi na sposobnost obavljanja tehničkih i stručnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito, te razvoju i primjeni stručnih i znanstvenih dostignuća u projektima temeljenim na geoprostornim podacima. Studij formira vještine kritičke analize, samostalnog i timskog rada, suradnje i interaktivne komunikacije.

 

Mogućnost razvoja karijera

Nakon završenog sveučilišnog prijediplomskog studija, studenti/ce su osposobljeni za rad u geodetskim, (geo)informatičkim i građevinskim tvrtkama, interdisciplinarnim timovima, državnim tijelima, javnom sektoru, jedinicama lokalne samouprave i raznim drugim institucijama koje se u svojim poslovnim procesima oslanjaju na geoprostorne podatke odnosno interdisciplinarnom pristupu rada.

Važno je naglasiti da će studenti/ce koji završe ovaj prijediplomski sveučilišni program biti osposobljeni brže odgovoriti na dinamične potrebe tržišta rada, pridonoseći konkurentnosti i fleksibilnosti pojedinca na tržištu rada te razvoju realnog sektora.

Završeni student/ica osim što je osposobljen za brzo i efikasno uključenje u raznolike praktične zadatke i usluge iz područja geodezije, geomatike odnosno zemljišne administracije, dobiva visokokvalitetne temelje primjenjivih znanja s kojima može pouzdano i kvalitetno nastaviti put studiranja na domaćim i EU studijima.

Uvjeti upisa na studij i sustav bodovanja

 • Prosjek svih ocjena iz srednje škole: 40%
 • Obvezni dio državne mature:
  • (minimalno B razina)
  • Hrvatski jezik 5%
  • Matematika 35%
  • Strani jezik 5%
 • Izborni dio državne mature:
  • Informatika* 15%

*Polaganje ispita izbornog dijela državne mature nije obvezno, ali se polaganjem stječu dodatni bodovi.

Sve dodatne infromacije u vezi studija možete dobiti na email: geodezija.geomatika@unin.hr