Opće informacije

o_studiju_nov_2

Odjel za novinarstvo

Na Odjelu se izvodi preddiplomski sveučilišni studij „Novinarstvo“ koji je izrazito interdisciplinarne prirode i studentima pruža teoretske osnove i praktičnu perspektivu potrebnu za razumijevanje i učinkovit rad u i sa suvremenim medijskim sektorom. Završetkom studijskog programa u trajanju od 3 godine stječe se 180 ECTS-a te završeni studenti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/(ca) novinarstva (univ.bacc.nov.). Studijski program izvodi se na ustanovi od ak. god. 2012/2013. Za sve kolegije predviđene studijskim planom i programom izrađeni su sillabus-i s ishodima učenja, definirane cjeline i poglavlja koja se obrađuju, obaveze studenata, način polaganja ispita te kriteriji temeljem kojih se određuje završna ocjena. Očekivani ishodi učenja i ostale informacije o kolegijima javno su dostupni studentima na mrežnoj stranici (http://www.unin.hr/novinarstvo /kolegiji/).

Studij upoznaje studente s ključnim znanjima iz područja povijesti, političkih znanosti, međunarodnih odnosa i prava, istovremeno razvijajući njihove vještine na području planiranja, istraživanja, pisanja, intervjuiranja, uređivanja, prava, istraživačkog izvještavanja itd. Suvremeni studij novinarstva povezuje izobrazbu s naglo rastućim medijskim okruženjem koje se razvija međunarodno i u tehnološkom smislu. Smjerovi u završnoj godini osmišljeni su kako bi se studentima omogućio određeni stupanj specijalizacije te im se nudi izbor novinskog ili televizijskog novinarstva, igranih ili dokumentarnih sadržaja, akademskog pisanja ili međunarodnog izvještavanja. Riječ je o utemeljenom, dubinskom programu koji će studente potaknuti da razmišljaju o najnovijem razvoju i trendovima u medijima te povijesnoj i suvremenoj ulozi medija, a istovremeno im omogućiti da nakon diplome steknu spisateljske i uređivačke vještine te vještine proizvodnje sadržaja. Kao takav ovaj studij služi ne samo studentima kao pojedincima, već i društvu u cjelini kroz brojne medijske tvrtke u Hrvatskoj. S obzirom na to da razvoj jakog, neovisnog, temeljitog i kreativnog medijskog sektora doprinosi demokratskom razvoju, transparentnosti državne uprave i kreativnom izrazu, preddiplomski studij novinarstva zasigurno će bitno doprinijeti trajnom procesu razvoja Republike Hrvatske. Zanimanja za koja se stječu kvalifikacije dobivanjem diplome: profesionalni novinar, izravno uključivanje u kreiranje sadržaja za tiskane, radio, televizijske i internetske medije te razne druge nove i medije u nastanku.