Opće informacije

o_studiju_nov_2

Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo

Nastavni sadržaj i kompetencije

Studij novinarstva je interdisciplinaran i studentima pruža teorijske osnove za razumijevanje i učinkovit rad u suvremenom medijskom prostoru. Studij upoznaje studente s ključnim znanjima s područja multimedije, medijskih istraživanja, komunikologije, povijesti, političkih znanosti, međunarodnih odnosa i prava te istovremeno razvija njihove vještine na području planiranja, istraživanja, pisanja, intervjuiranja, uređivanja, istraživačkog izvještavanja, novih medija itd. U završnoj godini studentima je omogućen određen stupanj specijalizacije te im se nudi izbor novinskog ili televizijskog novinarstva, igranih ili dokumentarnih sadržaja, akademskog pisanja ili međunarodnog izvještavanja. Studijski program je utemeljen na podrobno razrađenom programu koji će studente potaknuti na razmišljanje o razvoju i trendovima u medijima te povijesnoj i suvremenoj ulozi medija, a istovremeno im omogućiti stjecanje spisateljske i uređivačke vještine te sposobnost oblikovanja medijskih sadržaja.

Mogućnosti razvoja karijere

Sveučilišni prvostupnik novinarstva može raditi kao profesionalni novinar koji je sposoban odmah preuzeti zadatke u sklopu stvaranja sadržaja u tiskanim medijima, na radiju, televiziji, internetu ili drugim novim i nastajućim medijima kao reporter i novinar istraživač. Stečenim vještinama pisanja i izvještavanja također je osposobljen za rad u odnosima s javnošću, neprofitnom sektoru, državnoj upravi i srodnim zanimanjima. Po završetku studija student ima pravo nastaviti studij na diplomskom sveučilišnom studiju.

TRAJANJE: 6 semestara
BROJ ECTS BODOVA: 180
AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) novinarstva
SKRAĆENI AKADEMSKI NAZIV ZVANJA: univ. bacc. nov.
NAČIN IZVEDBE: redoviti studij, izvanredni studij

UVJETI ZA UPIS I SUSTAV BODOVANJA
Prosjek svih ocjena iz srednje škole 40%
Obavezni dio državne mature (minimalno B razina)
Hrvatski jezik 25%
Matematika 10%
Strani jezik 25%