Upisi na diplomske studije po objavljenim rang listama na portalu diplomski.studij.hr, ak.god. 2023./2024.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa temeljem rang liste objavljene na diplomski.studij.hr, a nisu bili na upisu 5.10.2023, mogu doći u ponedjeljak 9.10.2023.od 8 do 12 sati u UNIN 1 - soba 9 na upis. Obavijest se odnosi na pristupnike koji upisuju studij u Varaždinu.