Studij ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša obrazuje studente za zanimanje budućnosti

Stručnom diplomom do diplome sveučilišnog magistra inženjera grafičke tehnologije

Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša naziv je sveučilišnog diplomskog studija koji se od akademske godine 2017./2018. izvodi na Sveučilištu Sjever.  Već samim pokretanjem ovog studija Sveučilište je prepoznalo područje u kojem nedostaje stručnog kadra, a s vremenom, i novim zakonskim regulativama koje stupaju na snagu kroz nekoliko godina, ovo će biti iznimno traženo zanimanje.

O samom studiju, kompetencijama koje studenti stječu i mogućnostima koje im se pružaju nakon završetka studija pričali smo s pročelnikom Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša, izv. prof. dr. sc. Krunoslavom Hajdekom.

Diplomski studij Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša je studij u tehničkom području, konkretno u polju grafičke tehnologije koja je danas vrlo razvijena i rasprostranjena. Nema proizvoda koji ne rade inženjeri grafičke tehnologije. Na studiju se bavimo jednim segmentom grafičke tehnologije, a to je konkretno dizajn ambalaže. Naš cilj nije sanirati okoliš od te ambalaže, nego u početku dizajnirati ambalažni proizvod koji bi bio oporabljiv materijal kako poslije ne bismo imali problem s reciklažom tog proizvoda.  Dakle, imamo ambalažu, koju moramo dizajnirati, ujedno imajući na umu kako taj proizvod poslije reciklirati, te od kojih materijala ga izraditi kako bi se on mogao ponovno uporabiti, reciklirati i time ne štetiti okolišu.

Sveučilište je prepoznalo veliku potrebu održive proizvodnje kao i zaštite okoliša, teme koje su među najvažnijima danas u svijetu. Koliko su gospodarstvo i industrija osviješteni po tom pitanju?

Postoji svijest o zaštiti okoliša i važnosti ambalaže međutim zakonska direktiva će na snazi biti tek 2030. godine stoga se jedino firme koje distribuiraju na inozemno tržište trenutno prilagođavaju tim normama. Ostali čekaju 2030. godinu kada će regulativa stupiti na snagu i bit uvjet za sve, a tada će taj sektor još više težiti za stručnjacima iz tog područja.

Dakle, studenti koji izaberu ovaj studij imaju vrlo perspektivnu budućnost?

Apsolutno. Svi naši studenti imaju veoma uspješne rezultate kod zapošljavanja. Mnogi upišu studij uz rad, a oni koji su nakon studija tražili posao gotovo su ga svi vrlo lako pronašli u struci.

Koja su područja gdje diplomirani inženjeri grafičke tehnologije studija Ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša mogu pronaći posao?

Veliki je dijapazon firmi i poslova gdje se naši studenti mogu zaposliti, od proizvodnih industrija, osobito onih koje imaju u sebi uključenu zaštitu okoliša, onih koje se bave recikliranjem, pa do grafičkih firmi koje se bave ambalažom i njenim dizajnom. Nekada su grafičke firme prvenstveno bile usmjerene na tisak knjiga i časopisa, međutim danas 80% njihova područja rada čini upravo ambalažna proizvodnja.

Kod izrade elaborata ovog studija postojala je dvojba hoćemo li studij locirati u Varaždinu ili Koprivnici, međutim upravo zbog jake ambalažne industrije u ovom koprivničkom dijelu, od Podravke, Hartmanna, Bilokalnika, Belupa, odluka je pala na Koprivnicu. Velika se većina naših studenata zapošljava u spomenutim firmama, a uz njih imamo još jednu veliku firmu u ovoj regiji, Vindiju kao i firme u Zagrebu gdje također imamo puno zaposlenih studenata.

Dakle, nakon uspješnog završetka studija budućnost je vrlo perspektivna. Vratimo se onda na sam period studiranja. Kako to izgleda na diplomskom studiju ambalaže, recikliranja i zaštite okoliša?

Kroz četiri semestra studenti dobivaju jako puno konkretnih znanja kojima će u budućnosti lakše svladati zadatke u poslovnom okruženju. Nastava se odvija u prva tri semestra, a u četvrtom su studenti posvećeni pisanju diplomskog rada. Specifičnost studiranja na našem studiju je da studenti jedino u prvom semestru imaju šest obveznih kolegija, a u drugom i trećem semestru većinu kolegija sami biraju i tako kreiraju nastavu s obzirom na to koje ih područje više zanima. Nastava se odvija srijedom, četvrtkom, petkom i subotom u poslijepodnevnim satima kako bi se prilagodili i onim studentima koji su zaposleni. Važno je napomenuti kako na našem studiju nemamo tipično ex cathedra polaganje ispita već naši studenti polažu putem projektnih zadataka, tako da kroz rad na samoj problematici, rješavanjem iste i prezentiranjem rezultata prolaze kroz problemske zadatke s kakvima će se jednog dana susretati u praksi.

Već u samom nazivu studija možemo zaključiti da su obuhvaćena znanja iz nekoliko područja. Koliko je studij interdisciplinaran?

Moglo bi se reći da je ovaj studij multidisciplinaran, što mogu dočarati primjerom. Imamo zahtjev da dizajniramo novu bočicu za vodu. Dizajn nekog proizvoda rade grafički dizajneri, no potrebno je uključiti prehrambenog tehnologa koji će reći može li taj prehrambeni proizvod biti u određenom materijalu, trebamo jednog kemičara i trebamo poznavatelja materijala, dakle četiri faze su potrebne što je zaista multidisciplinarno.

Naši studenti su i interdisciplinarni jer studij nema prijediplomsku vertikalu te ga upisuju studenti prehrambene tehnologije, multimedije, a prebacuju se dosta i s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Također, studij mogu upisati i studenti koji nisu završili neki od srodnih prijediplomskih studija no u tom slučaju, ako su završili stručni prijediplomski studij, kod nas dobivaju dva razlikovna kolegija koja odslušaju u listopadu.

Dobra stvar upisa ovog studija je i to što uz svoj prijediplomski studij i ovaj diplomski studij, studenti dobivaju širinu i imaju interdisciplinarnost koja je itekako poželjna kod poslodavaca.

Povezanost s gospodarskim sektorom jedna je od kvaliteta Sveučilišta Sjever. Kakva je situacija konkretno na Vašem studiju?

Imamo jako dobru suradnju s gospodarstvom ali i s fakultetima, Prehrambeno – tehnološkim, Grafičkim i Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom. Njihovi nastavnici, koji predaju i na našem studiju, vode studente u svoje laboratorije, a uz to im organiziraju i posjete firmama. Prošle godine su posjetili Carlsberg, a s Podravkom imamo kontinuiranu suradnju jer je i naša nastavna baza. Često studenti odlaze i u posjete tiskarama, a svake godine imamo i gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka iz gospodarstva te su njihova vrata našim studentima uvijek otvorena.

U ovom području surađujemo i s dva strana sveučilišta, Sveučilištem Óbuda iz Budimpešte i Sveučilištem Silesian iz Gliwica u Poljskoj. Imali smo do sada nekoliko gostujućih predavanja njihovih nastavnika, a od iduće akademske godine će jedan nastavnik sa Sveučilišta Óbuda držati izborni kolegij na našem studiju.

A kakav je bio Vaš put u području ambalažne industrije?

Mene je oduvijek zanimao tisak, tako da sam se, nakon završene Srednje grafičke škole i Grafičkog fakulteta u Zagrebu zaposlio na Grafičkom zavodu Hrvatske, a nakon što sam doktorirao iz područja tiska došao sam na Veleučilište u Varaždinu, a nakon što se integriralo na Sveučilište Sjever.

U vrijeme mog obrazovanja nije toliko bila zastupljena ambalaža, već knjige i časopisi, no iz godine u godinu se taj omjer mijenja pa je danas puno veći dio ambalažne proizvodnje koja postaje budućnost ovoga sektora.

S Vašim iskustvom, kada biste morali nekom studentu dati savjet i obrazložiti zašto Sveučilište Sjever, što biste rekli?

Zašto Sveučilište Sjever? Zato što je mlado, agilno, inovativno i zato što se prilagođava studentima. Kroz konkretne projektne zadatke studenti se susreću sa situacijama s kakvima će se u budućnosti susresti u poslovnom okruženju. Dakle, ne uče samo iz teorije već je praktična nastava u velikom postotku i time studenti dobivaju konkretna znanja.

Ovo Sveučilište, kao i ovaj studij, potpuno su prilagođeni studentu i tu je student na prvom mjestu.

Galerija