Sveučilište Sjever suorganizator 9. međunarodne znanstvene konferencije "Identiteti-kulture-jezici".

9. međunarodna znanstvena konferencija "Identiteti-kulture-jezici" održava se, u organizaciji Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 21. listopada 2022. godine.

Galerija