Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Martine Šantalab

U srijedu, 21. rujna 2022. u 13.00 sati na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Martine Šantalab pod naslovom Modeli komunikacije u obrazovanju u uvjetima COVID 19-Konceptualni okvir IKT-a u obrazovanju. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom professor emeritus Jadranke Lasić-Lazić sa Sveučilišta Sjever.

Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Koprivnica u dvorani A01.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:
Prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, prof. u miru, predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Damir Boras, Sveučilište u Zagrebu, član
Izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo, Sveučilište Sjever, članica
Prof. dr. sc. Mario Tomiša, Sveučilište Sjever, zamjenski član
Prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Vanjska članica
Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.

Obranu možete pratiti i putem poveznice: https://us02web.zoom.us/j/85846495638