Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Romane John

U četvrtak, 14. srpnja 2022. u 11.30 sati na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Romane John pod naslovom Modeli odnosa s javnošću tijekom pandemije Covid-19 na primjeru hrvatskih muzeja. Doktorska disertacija izrađena je pod mentorstvom prof. dr. sc. Majde Tafre-Vlahović, vanjske suradnice Sveučilišta Sjever.

Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Varaždin, UNIN3-209, Vijećnica.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:

Professor emeritus Jadranka Lasić-Lazić, Sveučilišta Sjever, predsjednica Povjerenstva

Izv. prof. dr. sc. Darijo Čerepinko, Sveučilište Sjever, član

Prof. dr. sc. Mato Brautović, Sveučilište u Dubrovniku, član

Monika Habek, mag. oec., zapisničar obrane

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.