Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije doktorandice Anite Šulentić

U srijedu, 15. lipnja 2022. u 16.00 sati održat će se javna obrana doktorske disertacije doktorandice Anite Šulentić pod naslovom "Medijska konvergencija: Radio u Republici Hrvatskoj" na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija, a pod mentorstvom prof. dr. sc. Marine Mučalo. Javna obrana doktorske disertacije održat će se u Sveučilišnom centru Koprivnica, dvorana A01/prizemlje.

Doktorska disertacija branit će se pred povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar, prof. u miru, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Gordana Tkalec, Sveučilište Sjever, član
prof. emeritus Jadranka Lasić-Lazić, Sveučilište Sjever, član

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani doktorske disertacije.