Izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić: Diploma strojarstva svakako vrijedi truda jer nezaposlenih strojara u principu nema!

Izv. prof. dr. sc. Sanja Šolić, nakon bogate međunarodne znanstvene i profesionalne karijere, na Sveučilištu Sjever radi od 2016. godine, a od 2019. godine obavlja funkciju pročelnice Odjela za strojarstvo. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim znanstvenim projektima za industriju, od kojih su najznačajniji razvoj novog čelika za klipnjače, za veliku europsku automobilsku grupaciju, te na čelicima za alatnu industriju u okviru međunarodnog EU projekta. Uz te velike projekte radi na cijelom nizu manjih tehnologijskih projekata za slovensku metaloprerađivačku industriju.

Na preddiplomskom i diplomskom studiju strojarstva predaje područja znanosti o materijalima i proizvodnim tehnologijama. Aktivno sudjeluje u oblikovanju novog diplomskog studija strojarstva. U nastavku svoje karijere namjera joj je kontinuirano se i dalje usavršavati u području svog znanstvenog interesa te kao nastavnica. U intervjuu s pročelnicom izv. prof. dr. sc. Šolić saznajemo sve pojedinosti studiranja na tom kvalitetnom studiju.
Sveučilište Sjever je najmlađe sveučilište u Republici Hrvatskoj. Po čemu se, po Vašem mišljenju, ono razlikuje od ostalih sveučilišta?

Sveučilište Sjever kao najmlađe sveučilište u RH vrlo je fleksibilno i otvoreno za sva poboljšanja u cilju podizanja kvalitete izvođenja nastave. S obzirom na to da sam radila i na drugom sveučilištu i provela dio vremena i u istraživačkim ustanovama izvan RH, mogu u usporedbi reći da Sveučilište Sjever jako vodi računa o svakom studentu i studentima maksimalno izlazi u susret te im pomaže u svim aspektima studija. Također, prati se kvaliteta izvođenja nastave te se poboljšanja i inovacije značajno jednostavnije uvode u studije. Nastavnici su fleksibilni i otvoreni za novitete i poboljšanje kvalitete nastave, a i međuljudski odnosi su super što je vrlo važno za kvalitetno funkcioniranje cijelog sustava. Ono što je važno spomenuti je i da Sveučilište Sjever njeguje meritorni, a ne hijerarhijski princip vrednovanja i napredovanja svojih zaposlenika, što je normalno na svim znanstvenim i obrazovnim institucijama u svijetu, a nije baš slučaj na ostalim sveučilištima u Republici Hrvatskoj gdje morate čekati red za napredovanje u zvanje bez obzira na uvjete, znanstvena i nastavna dostignuća koja imate u odnosu na kolege koji su u odnosu na vas prije u redu.

Znate li koliko se studija strojarstva izvodi u Hrvatskoj? Što se tiče Vašeg studija, koja će kompetentna znanja vaši studenti imati u odnosu na druge slične ili iste studije na nekom drugom sveučilištu?

Sveučilište Sjever izvodi peti sveučilišni diplomski studij strojarstva u RH. Kako je naš studij strojarstva najmlađi u odnosu na ostale studije, prilikom izrade silabusa vodilo se računa da nastavni program obuhvati najsuvremenija znanja iz područja struke. Na našem diplomskom studiju strojarstva stječu se specijalizirana znanja i vještine iz područja strojarstva, usvajanjem znanja o novim materijalima i tehnologijama, modeliranju i simulacijama, konstruiranju i optimiranju proizvoda, proizvodnih procesa i postupaka rješavanjem problema iz prakse uz korištenje suvremenih inženjerskih alata. Studij se izvodi kao optimalna kombinacija teorijskih znanja i principa, te znanstveno utemeljenih praktičnih i tehnoloških iskustava i postupaka. Na studiju se također uz korištenje suvremenih inženjerskih alata potiče i razvoj timskog rada, učinkovite inženjerske komunikacije i vještina iz područja industrijskog menadžmenta, uz razumijevanje inženjerske i znanstvene etike te utjecaja inženjerskih rješenja na okoliš i društvo.

Kakva je suradnja Vašeg Odjela i realnog sektora? Kakve su reakcije od strane gospodarstva na Vaše studente?

U sjeverozapadnoj Hrvatskoj ima velik broj metaloprerađivačkih tvrtki kao i čitav niz ostalih industrija koji zapošljavaju veliku većinu naših studenata strojarstva. Većina studenata strojarstva radi već na trećoj godini preddiplomskog studija, a na diplomskom studiju je zaposleno gotovo 80 % studenata. Uz to kontinuirano dobivam upite od tvrtki da im se upute studenti koji bi se kod njih zaposlili te ostali raditi nakon diplome. Većina tvrtki daje i stipendije studentima kako bi ih motivirala da dođu raditi baš kod njih. Kako strojari stječu vrlo kvalitetna temeljna tehnička znanja kao i sposobnost rješavanja složenih i kompleksnih problema lako se prilagođavaju svakoj industrijskoj grani. Danas je vrlo važno da mladi ljudi na radnom mjestu osim primjene svojih stečenih znanja budu spremni i na kontinuirano učenje i usavršavanje jer struka kontinuirano napreduje, uvode se nove tehnologije, materijali i proizvodi koje je potrebno vrlo brzo usvojiti i primijeniti. Tu su strojari svakako vrlo prilagodljivi jer se na kvalitetne temelje uz razvijene radne navike vrlo lako nadograđuju nova znanja. Na području Republike Hrvatske strojarska struka je vrlo tražena te smo svjedoci posljednjih godina da na tržištu rada vlada velika potražnja za strojarskim kadrom te da nezaposlenih strojara u principu nema.

Zašto studij strojarstva na Sveučilištu Sjever? Vaša poruka budućim studentima?

Upišite strojarstvo svakako! Nemojte da vas obeshrabre priče o težini studija. Uz redovito ispunjavanje svih studentskih obaveza sve se može riješiti na vrijeme, a diploma strojarstva svakako vrijedi truda i zalaganja. Strojarstvo otvara čitav niz mogućnosti za rad na zanimljivim poslovima i za daljnja usavršavanja. Omogućuje zapošljavanje svugdje u svijetu bez suvišnih objašnjavanja što ste to točno studirali te otvara mnoga vrata.