Gostovanje doc. dr. sc. Romane Korez Vide na Sveučilištu Sjever u okviru znanstveno-istraživačkog djelovanja

U okviru tromjesečnog znanstveno-istraživačkog djelovanja na visokoškolskoj instituciji u inozemstvu, a koje je jedan od kriterija za izbor u više zvanje, na Sveučilištu Sjever u razdoblju od 6. rujna do 10. prosinca 2021. godine gostuje doc. dr. sc. Romana Korez-Vide sa Ekonomsko-poslovnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru.

Doc. dr. sc. Romana Korez Vide doktorirala je na Ekonomsko-poslovnom fakultetu Sveučilišta u Mariboru 2005. godine, a od 1998. godine aktivno radi u području visokog obrazovanja, kao mladi istraživač, a kasnije i sveučilišni predavač na istom fakultetu. Sudjelovala je na brojnim profesionalnim usavršavanjima u zemlji i inozemstvu, a kroz svoj dugogodišnji istraživački rad sudjelovala je na brojnim projektima, bila članica uredništva više znanstvenih časopisa i kao član sudjelovala u istraživačkim programima Ekonomsko-poslovnog fakulteta Sveučilišta u Mariboru.

Osnovni cilj njenog istraživačkog djelovanja je zajedničko istraživanje s istraživačima sa Sveučilišta Sjever i to kroz raspravu o specifičnim zajedničkim istraživačkim interesima s istraživačima, formuliranje osnovica istraživanja, pretraživanje i proučavanje literature, priprema i rasprava o nacrtu istraživačkog članka,  odlučivanje o tipu publikacije, pisanje i finalizacija istraživačkog članka i rasprava o ideji i tipu istraživačkog projekta. Ostali ciljevi su uspostava kontakta sa predavačima i uspostava suradnje na području znanstvenog istraživanja, priprema zajedničkih znanstvenih objava, te proučavanje mogućnosti zajedničke prijave istraživačkog projekta. U sklopu znanstveno istraživačkog djelovanja sa istraživačima sa Sveučilišta Sjever objavila je četiri znanstvena članka u međunarodnim revijama i na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

U sklopu gostovanja, doc. dr. sc. Romana Korez-Vide sudjelovala je kao pozvani predavač na 72. znanstvenoj međunarodnoj ESD konferenciji održanoj na Sveučilištu Sjever s predavanjem Enhancing Digitalization for SMEs post-COVID-19 Resilience, te je kao gost predavač održala dva predavanja na tematike Studentsko istraživanje u području društvenih znanosti: odabrane studije slučaja i Upravljanje znanjem u globalnom poslovanju (Knowledge Management in Global Business). Dana 3. prosinca 2021. godine s početkom u 18,00 sati održat će treće predavanje na temu Human Resource Management in a Global Firm za studente poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo i EU fondovi, kolegij Upravljanje znanjem i studente diplomskog studija, kolegij Organizacija i organizacijsko ponašanje. Predavanju se možete priključiti na sljedećoj poveznici: meet.google.com/erh-oece-wqm.

Galerija