Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija

Obrana će se održati u srijedu, 14. srpnja 2021. godine u predavaonici A 01/prizemlje.

Prilozi