Obranjen prvi završni rad na Odjelu za prehrambenu tehnologiju

U petak, 09. 07. 2021., Nino Međimorec je obranio prvi završni rad na Odjelu za prehrambenu tehnologiju. Pred stručnim povjerenstvom Nino Međimorec obranio je svoj završni rad naslova "Fizikalno-kemijska i tehnološka usporedba kefira i jogurta" te je postao prvi student koji je diplomirao na ovom studiju. Zanimljivo je da je kolega Međimorec odlučio postati prehrambeni tehnolog nakon završene srednje škole kao računalni tehničar, čime je pokazao da se može uspješno studirati i bez prethodno odslušanih srodnih kolegija.

Galerija