Online obilježavanje svjetskog dana pčela na Sveučilištu Sjever

Svjetski dan pčela obilježava se 20. svibnja, a UN je taj datum odabrao kako bi se podigla svijest o značenju pčela te upozorilo na njihov masovni gubitak. Upotrebom pesticida broj oprašivača, pa tako i pčela, u Europi je u posljednjih 30 godina smanjen za više od 70 %. Stoga je kontrolirana upotreba selektivnih ili zabrana prskanja insekticidima ključna za opstanak pčela.

Online obilježavanje Svjetskog dana pčela će se održati u srijedu, 20. svibnja 2020. u 14 sati putem Google Meet sustava na sljedećem linku: meet.google.com/drt-oexq-byb 

Ovaj događaj namijenjen je svima koji se bave pčelarstvom ili proizvodnjom meda, a zainteresirani su za aktualna događanja u pčelarstvu. Obilježavanje već drugu godinu organiziraju Odjel za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever i Hrvatska Gospodarska Komora, Županijska komora Koprivnica, a predavanja i diskusiju će voditi:  mag. ing. preh. teh. Ivana Blaško Bešvir, predsjednik Klastera Pčelara Podravina Đurđevac Željko Hećimović, vlasnik mEDEN  -  OPG -a za apiterapiju Havaić Vladimir, viša stručna suradnica Županijske komore Koprivnica dipl. ing. preh. teh. Suzana Operman te izv. prof. dr. sc. Bojan Šarkanj, pročelnik Odjela za prehrambenu tehnologiju Sveučilišta Sjever.