Sudjeluj na Erasmus+ danima otvorenih vrata na Sveučilištu Sjever!

Sveučilište Sjever već više godina aktivno provodi programe Erasmus+ međunarodne mobilnosti za studente i (ne)nastavno osoblje. Ured za međunarodnu suradnju u nastojanju da odgovori na brojna pitanja zainteresiranih vezano uz ostvarivanje međunarodne mobilnosti putem Erasmus+ programa organizira Erasmus+ dane otvorenih vrata koji će se ovoga puta organizirati u okviru inicijative Europske komisije „Erasmus Days“.

„Erasmus Days“ su prigodna godišnja proslava programa Erasmus+. To je prilika da šira javnost može saznati o rezultatima mnogobrojnih projekata, informirati se o mogućnostima i nadahnuti za vlastito sudjelovanje u programu.

U sklopu Erasmus+ dana otvorenih vrata predviđeno je i predavanje za sve zainteresirane od 14:00 do 16:00 sati. U Sveučilišnom centru Varaždin održat će se 10. listopada 2019. u dvorani 101.,a u Sveučilišnom centru Koprivnica 11. listopada 2019. u dvorani A08.

U okviru predavanja iznijet će se specifičnosti programa Erasmus+ i kako se pripremiti za mobilnost,a   studenti/ice, koji su već sudjelovali na Erasmus+ mobilnosti,  predstavit će svoja iskustva s boravka na inozemnim sveučilištima i organizacijama. Svoja iskustva iznijet će i nastavno osoblje, te će se predstaviti uspješne prijave i provedbe projekta  Erasmus+ KA107.

Također, svi zainteresirani moći će u prostorijama Ureda za međunarodnu suradnju zatražiti informacije o mogućnostima za uključivanje u mobilnost kroz programe Erasmus+, kao i o obavezama i postupcima koji su potrebni za realizaciju mobilnosti.

Ovim putem Ured za međunarodnu suradnju poziva sve studente i djelatnike Sveučilišta Sjever da iskoriste Erasmus+ dan otvorenih vrata za dobivanje detaljnih informacija o postojećim mogućnostima za uključivanje u programe mobilnosti! Ukazuje se i na skoru objavu  natječaja za prijavu na Erasmus+ mobilnost u programu Erasmus+ KA103 za akademsku godinu 2019./2020. na web stranicama Sveučilišta!