Natječaj za upis na sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Sveučilište Sjever provodi upise na Sveučilišni poslijediplomski međunarodni (združeni) doktorski studij „Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment“,  međunarodni združeni prekogranični doktorski program koji se provodi u suradnji s administrativnim i organizacijskim partnerom Veleučilištem Burgenland (Fachhochschule Burgenland = University Burgenland of Applied Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt, Austria).

Zainteresirani kandidati mogu se javiti do 31. srpnja 2018. godine s prijavnim obrascem i sinopsisom prijedloga predmetnog istraživanja na e-mail adresu: irena.zavrl@fh-burgenland.at i anica.hunjet@unin.hr.

Dokumenti za prijavu trebaju biti na engleskom jeziku i priloženi prijavnom obrascu:

1. Životopis (Curriculum vitae)
2. Pismo namjere i motivacijsko pismo, istraživačka orijentacija i planirano polje istraživanja (Letter of intent with specification of motivation, research orientation and the planned research field)
3. Ovjerena preslika diplome, prijepis ocjena i/ili dodatak diplomi / „supplement" (Certified copy of Diploma or Master’s degree, copy of student records and/or diploma supplement)
4. Popis akademskih publikacijskih aktivnosti (List of academic publication activities)
5. Pismo preporuke (Letter of recommendation)
6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika B2 razine (proof of knowing English language level B2).

Poslijediplomski sveučilišni studij traje tri godine, odnosno šest semestara, što uključuje predaju i obranu doktorske disertacije, a studiranje je moguće samo u statusu izvanrednog studenta. Prva godina studija provodi se na Veleučilištu u Burgenlandu, a ostale dvije na Sveučilištu Sjever.

Važni elementi ovoga združenog studija su prvenstveno znanstveno-istraživački europski i međunarodni projekti, istraživački projekti s gospodarstvom, transfer tehnologije, razvoj poduzetničkog duha, međunarodni kontekst te stjecanje mnogih suvremenih kompetencija.

Obrazac prijave se podnosi sukladno uvjetima partnerskog sveučilišta.

Više informacija i prijavni obrasci na: https://www.unin.hr/doktorski-studiji/medunarodni-ekonomski-odnosi-i-menadzment/  ili http://www.fh-burgenland.at/studieren/doctorate-programmes/.