Studiranje na Sveučilištu Sjever

Dragi sadašnji i budući studenti Sveučilišta Sjever,

pozivamo vas da zanimljivosti o studiranju na Sveučilištu Sjever, načinima izvođenja praktične nastave kao i iskustvima sadašnjih studenata u individualnim istraživačkim radovima pratite na YouTube kanalu Sveučilišta Sjever.