Otvorenje izložbe "Donacija Generalić & Fotografska baština: VLADIMIR KOSTJUK" - Sveučilišni centar Koprivnica

Dragi studenti i nastavnici,

pozivamo vas u petak, 27. listopada 2017. godine u 17 sati na otvorenje izložbe "Donacija Generalić & Fotografska baština: VLADIMIR KOSTJUK'' koja će se održati u prostorijama Sveučilišnog centra Koprivnica. "Donacija Generalić & Fotografska baština: VLADIMIR KOSTJUK" izložba je analognih fotografija profesionalnog koprivničkog fotografa Vladimira Kostjuka nastalih u drugoj polovici 20. stoljeća, tijekom višegodišnje suradnje između majstora hrvatske naivne umjetnosti Ivana Genaralića i fotografa. Fotografije nastale u analognom razdoblju povijesti fotografije digitalizirane su, obrađene, valorizirane i revalorizirane te pripremljene za prezentaciju studentima medijskog dizajna, odnosno fotografije kao medija koji je u neprekidnoj mijeni.

Kao partner Muzeja grada Koprivnice, Sveučilišni centar Koprivnica koristi će muzejsku građu kao okosnicu edukativnog programa. Odjel za medijski dizajn na kolegijima umjetničke i medijske fotografije (Uvod u fotografiju i video) viši predavač Mario Periša i prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica dr.sc. Mario Tomiša prihvatili su i uvrstili program Muzeja grada Koprivnice u predavanja i seminare kojima će glavna okosnica biti izložba fotografija profesionalnog koprivničkog fotografa Vladimira Kostjuka iz 'Donacije Generalić'.

Tijekom rujna i listopada 2017. godine fotografije "Donacije Generalić" bit će tema predavanja i upoznavanja studenata s temom dokumentarne fotografije u okviru koje će se posebna pažnja posvetiti učenju razlikovanja analogne i digitalne fotografije na konkretnom primjeru muzejske izložbe koja će biti predstavljena u izložbenom prostoru Odjela za medijski dizajn Sveučilišta Sjever. Tijekom predavanja i seminara studenti će se upoznati sa različitim fotografskim tehnikama, originalnim srebro želatinskim otiscima iz 1980-tih i 1990-tih, digitalizacijom analogne fotografije te digitalnim ispisima i uvećanjima. Kako se u dokumentaciji Muzeju grada Koprivnice čuva dio digitaliziranog obiteljskog albuma koji se odnosi na život i rad dvojice slikara, Ivana i Josipa Generalića, predavanja će se dotaknuti i pitanja vernakularne fotografije iz obiteljskih albuma. Projekt će biti popraćen on-line prezentacijom u kojoj će biti zastupljene sve navedene kategorije fotografija, a koja će biti osnova za seminarski rad studenata.
Sveučilište Sjever kao partner projekta potpomognulo je uvećanja, obradu i izradu fotografija te organizaciju izložbe iz vlastitih sredstava kao dio osnovne djelatnosti na Odjelu za medijski dizajn u okviru troškova kolegija umjetničke i medijske fotografije, predmeta ''Uvod u fotografiju i video''.

Vidimo se!