Muzikoterapeutkinje dr. sc. Ksenija Burić i Silvija Sarapa, mag. muz. gostovale na Sveučilištu Sjever

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever je u četvrtak, 28.11.2019. godine u okviru odvijanja nastave kolegija Komunikacija s ranjivim skupinama (nositeljica doc. dr. sc. Željka Bagarić) diplomskog sveučilišnog studija Odnosi s javnostima, održano još jedno iznimno zanimljivo gostujuće predavanje i radionica u cilju dodatne senzibilizacije i iskustvenog učenja studenata.

Gostovale su  dr. sc. Ksenija Burić i Silvija Sarapa, mag. muz, obje aktivne članice Hrvatske udruge muzikoterapeuta i Hrvatske Orff Schulwerk udruge s bogatim međunarodnim terapeutskim iskustvom i postignućima u radu s djecom i osobama s poremećajima socijalne komunikacije, ali i educiranju i osposobljavanju stručnjaka različitih pomažućih profesija u području kreativnih terapija. Prisutni studenti su upoznati sa suvremenim teorijskim i praktičnim aspektima primjene muzikoterapije u cilju postizanja komunikacijske razmjene određene razine te razvoja komunikacijskih, kognitivnih i socijalno-emocionalnih vještina korisnika s kompleksnim potrebama.

Gostovanje je zaokružila muzikoterapeutska radionica, koja je vrlo brzo izazvala kreativnu interakciju, veselu i opuštajuću atmosferu i snažne pozitivne dojmove sudionika.