Najnagrađivaniji hrvatski fotograf održao predavanje na Sveučilištu Sjever

Sveučilišni centar Varaždin

Na Sveučilištu Sjever gostujuće predavanje održao je fotograf Petar Sabol (EFIAP/ Platinum, EPSA, SONY Imaging Ambassador). Petar Sabol je najnagrađivaniji hrvatski fotograf, s preko 500 međunarodnih priznanja i odlikovanja. Predavanje je održano na diplomskom studiju Multimedija, u sklopu kolegija Fotografija.

Ovo interaktivno predavanje kod studenata je izvazvalo veliki interes ali i dalo dodatno motivaciju za rad na području fotografije, koja je brojnim studentima na ovom kolegiju jedno od primarnih područja interesa.

Galerija