Odobren projekt "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever"

Sveučilištu Sjever odobreno je financiranje projekta "Internacionalizacija diplomskog studija strojarstva na Sveučilištu Sjever" u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.1.1.02. Internacionalizacija visokog obrazovanja, u ukupnoj vrijednosti 1.244.153,28 kn bespovratnih sredstava. Partneri na projektu su Strojarski fakultet Slavonski Brod i Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju.

Projekt će trajati 24 mjeseca, a voditeljica projekta je doc.dr.sc. Sanja Šolić. U okviru projekta predviđene su brojne aktivnosti s ciljem stvaranja preduvjeta za mogućnost studiranja stranih studenata strojarstva na Sveučilištu Sjever, promocije internacionalne mobilnosti studenata i studiranja studenata izvan granica RH te brojne radionice za usavršavanje engleskog jezika za nastavnike i studente.