Sveučilište Sjever sudjelovalo na Univerzijadi 2017.

Sveučilište Sjever sudjelovalo je na 29. ljetnoj Univerzijadi održanoj na Tajvanu od 19.08-30.08. 2017. godine. Na spomenutoj Univerzijadi sudjelovao je profesor sa Sveučilišta Sjever te predstavnik Hrvatskog akademskog sportskog saveza, Nedeljko Pavlec. Univerzijada na Tajvanu je ugostila oko 10.000 studenata, trenera i pratećeg osoblja te je održana na izvrsnom organizacijskom nivou . Hrvatsku je predstavljalo 54 sportaša i trenera uključujući i dvije varaždinske atletičarke, Lucija Pokos i Kristina Dudek. Profesor Pavlec je istaknuo kako je pozicija u delegaciji Hass-a bila izvrsna prilika da se dogovori suradnja sa susjednim sveučilišnim centrima (Maribor, Ljubljana, Koper). Osim navedenog, razgovaralo se i o sudjelovanju studenata Sveučilišta Sjever na predstojećim prvenstvima u organizaciji Fisu i Eusa. (Porto 2018 , Coimbra 2018, Napulj 2019, Moskva Games 2017).