Dr. sc. Miroslav Škoro održao predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“

U ponedjeljak, 10. lipnja, u Svečilišnom centru u Varaždinu, u sklopu kolegija Međunarodni marketing na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, predavanje „Monetizacija nematerijalnog vlasništva“, otvoreno je za sve zainteresirane, održao je dr. sc. Miroslav Škoro.

Tema predavanja vrlo je aktualna u doba digitalne transformacije poslovanja na globalnom tržištu, a u tom kontekstu na predavanju je objašnjeno kako se štite prava intelektualnog vlasništva (prava autora, nositelja prava vlasništva), kako se u razvijenim tržišnim gospodarstvima nacionalno i globalno reguliraju prava te kako se nadzire njihova provedba.

Galerija