Javni poziv za isticanje kandidature Savjeta mladih Grada Varaždina

Dragi studenti,

u privitku se nalazi javni poziv za isticanje kandidature Savjeta mladih Grada Varaždina.  Savjet mladih Grada Varaždina, kao savjetodavno tijelo Grada Varaždina, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Varaždinu. Savjet mladih Grada Varaždina ima 9 članova koje bira Gradsko vijeće Grada Varaždina na vrijeme od 3 godine.

Rok za dostavu kandidatura je srijeda, 20. veljače 2019. godine do 23:59 sati.

Detalji u privitku.