Poziv za sudjelovanje na Studentskom kongresu zaštite zdravlja 2019.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci će se 5. i 6. travnja 2019. godine održati Studentski kongres zaštite zdravlja 2019. s međunarodnim sudjelovanjem naziva "Sanitas".  

Pozivaju se studenti da se prijave za sudjelovanje na kongresu, pri čemu sudjelovati mogu aktivno (kroz razna istraživanja) i pasivno, a aktivni sudionici rezultate svojih istraživanja mogu prikazati usmenom ili poster prezentacijom.

Sve detalje možete provjeriti na službenoj internetskoj stranici http://sanitas.uniri.hr/.

Uvjeti i način prijave nalaze se u privitku.

Prilozi