Uvodno predavanje za studente prve godine / Početak nastave

Obavještavaju se studenti da će se Uvodno predavanje za studente prve godine studija održati dana 05.10.2018. prema rasporedu koji će biti
objavljen naknadno.
Početak nastave na Sveučilištu Sjever bit će 09.10.2018. prema rasporedima koji će biti objavljeni naknadno.