Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija

Doktorandica Marta Vargek

Obrana će se održati u utorak, 19. listopada 2021. u 16:30 sati putem Zoom poveznice u privitku obavijesti.