Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Pere Lučina

U subotu, 16. veljače u okviru nastave iz kolegija Kognitivni aspekti komunikacije, gostujuće predavanje održao je prof. dr. sc. Pero Lučin na temu:
"Novi svijet učenja - utjecaj informacijsko-komunikacijskih tehnologija na procese razumijevanja i učenja".

U sklopu predavanja prof. dr. sc. Lučin govorio je o plastičnosti mozga, tj. neuroplastičnosti, pod kojom se podrazumijeva sposobnost mozga da tijekom života mijenja svoju strukturu s obzirom na promjene koje se događaju u čovjekovu okruženju. Suvremene tehnologije intenzivno utječu na čovjeka, ostavljaju značajan otisak na čovjekovu živčanom sustavu te mijenjaju njegovo ponašanje. Taj osobit susret tehnologije, biologije i psihologije iznimno je zanimljivo promatrati kako u kontekstu neurologije, tako i u kontekstu kognitivnih znanosti. U zaključnim napomenama prof. dr. sc. Pero Lučin istaknuo je kako proces učenja i prilagodbe novim tehnologijama nikako nije "izgubljena utrka" za zrelije generacije. Uz odumiranje ili atrofiju nekorištenih potencijala, mozak se neprestano obnavlja i neprestano stvara nove informacijske pravce, čime je ideja cjeloživotnoga učenja dobila biologijsku i fiziologijsku ovjeru.