EVcc radionice u Koprivnici

Pozivamo Vas na dvije besplatne edukacijske radionice o elektromobilnosti koje će se održati 31.01.2019. i 01.02.2019. godine na Sveučilištu Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1, Koprivnica, u organizaciji Grada Koprivnice i tvrtke Dyvolve d.o.o. i to u sklopu projektnih aktivnosti EVcc projekta (Electric vehicles Competence and Experience Centre) sufinanciranog iz prekograničnog programa suradnje Mađarska – Hrvatska.

Više informacija nalazi se ovdje.