Na Sveučilištu Sjever uskoro kreće novi studijski program

Novi studijski program - Poslijediplomski specijalistički studij „Poduzetništvo i EU fondovi“

Na Sveučilištu Sjever u Sveučilišnom centru Varaždin s izvođenjem kreće novi studijski program - poslijediplomski specijalistički studijPoduzetništvo i EU fondovi“. Studij omogućava multidisciplinarno izučavanje ekonomske zbilje koje je neophodno s obzirom na suvremene znanstvene spoznaje i trendove moderne globalizirajuće ekonomije te stvara nužne pretpostavke za implementaciju stečenih znanja i kompetencija u našoj gospodarskoj praksi.

Razlozi za pokretanje ovog poslijediplomskog studija višestruki su i ogledaju se u potrebi gospodarstva za većim brojem visokoobrazovane radne snage, približavanju standardima Europske unije te želji samih studenata za završetkom poslijediplomskog studija i nastavkom cjeloživotnog obrazovanja. Također, potreba privatnog sektora za mladim obrazovanim kadrovima koji će osigurati stabilnost i konkurentnost poduzeća sve je veća, ali i nužnost javnog sektora da se restrukturira i time zaposli stručnije radnike u svrhu pružanja kvalitetnijih usluga građanima, smanjivanju stope nezaposlenosti, osiguravanju kvalitetnijeg javnog mnijenja, jačanju kulturnog identiteta hrvatskog društva i uopće mogućnosti približavanja društvu znanja neki su od glavnih razloga pokretanja studija.

Program specijalističkog studija trajat će dva semestara, odnosno, jednu godinu. Završetkom studija kandidat stječe 60 ECTS.

Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija studenti/ice sudjeluju i u drugim aktivnostima koje nisu izravno vezane s studijem, ali su od važnosti i značaja za njihov znanstveno-istraživačko-nastavni razvoj, pa ulaze u cjelokupnost njihove izobrazbe. Navedeno se odnosi na izlaganja na kongresima, sudjelovanje na simpozijima, seminarima, radionicama, okruglim stolovima; sudjelovanje na ljetnim školama i ostalo.

Zbog svog intenzivno znanstveno-istraživačkog karaktera, studij je namijenjen i strukturom svog odvijanja prilagođen prvenstveno izvanrednim studentima/icama.

Uvjeti upisa na studij

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (imaju 300 ECTS) poslovne ekonomije ili ekonomije s prosječnom ocjenom višom od 3,5 ili završen drugi dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij uz uvjete polaganja ispita razlike. Ukoliko pristupnici imaju prosjek ocjena niži od 3,5 moraju priložiti dvije preporuke sveučilišnih profesora.

Polaznici koji nemaju završeni dodiplomski studij ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz ekonomije, nakon upisa na ovaj specijalistički studij moraju položiti ispite iz predmeta Uvod u ekonomiju i Uvod u poduzetništvo.

Kompetencije koje student stječe završetkom studija i poslovi za koje se osposobljava

Znanja i vještine stečene na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju „Poduzetništvo i EU fondovi“ omogućavaju razvoj poduzetničkog kapaciteta na razini pojedinca; proaktivnog odnosa prema promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u identifikaciji problema i traženju rješenja, a time doprinose i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i konkurentnosti.

Studenti koji steknu diplomu ovog poslijediplomskog studija moći će obavljati složene i zahtjevne poslove viših razina odgovornosti u privatnom i javnom sektoru, uredima teritorijalnog ustrojstva, ustanovama za nacionalno i međunarodno istraživanje, poduzećima, javnoj administraciji (lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja), profesionalnim udruženjima te kao samostalni eksperti iz područja ekonomije.

Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv – sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)/ sveučilišna specijalistica ekonomije (univ. spec. oec.).

Zainteresirani kandidati za više se informacija mogu javiti na ahunjet@unin.hr.